Ponad 491 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma 45 projektów realizowanych w ramach promowania efektywności energetycznej oraz źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listy projektów wybranych do dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

W ramach promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach wybrano 13 projektów, które otrzymają łącznie 167,56 mln zł (z czego 5,9 mln zł to premie inwestycyjne), a które skupiają się głównie na stosowaniu nowych technologii przy produkcji, termomodernizacji budynków i wymianie oświetlenia.

Największym beneficjentem tego konkursu będzie NB Polska, która otrzyma (w trzech projektach) w sumie ponad 7,4 mln zł na modernizację oświetlenie w zakładach w Namysłowie i Gnieźnie.

Pieniądze dla klastrów

Rozstrzygnięty został także konkurs skierowany do klastrów energii. Na unijne wsparcie, w wysokości 61,86 mln zł, ma szansę siedem projektów z przeznaczeniem na budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Najwięcej, bo ponad 22 mln zł, ma otrzymać Engie EC, która planuje rozbudowę systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji. Inwestycja powstanie w ramach „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”.

25 projektów na kogenerację

Zakończony został również konkurs w zakresie wysokosprawnej kogeneracji. Na liście znalazło się 25 projektów na łączną kwotę dofinansowania blisko 261,7 mln zł z POIiŚ. Energa Kogeneracja ma wydać ponad 151 mln zł na budowę na terenie elektrociepłowni w Kaliszu kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę o mocy około 11 MWe i 22 MWt. Spółka otrzyma ponad 60 mln zł unijnego dofinansowania.

Niemal 19 mln zł otrzyma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, które rozbuduje instalację energetycznego spalania paliw w miejskiej ciepłowni o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy.

Wszystkie 25 projektów, które otrzymają dofinansowanie w tym konkursie warte są ponad 673 mln zł.

Źródło: POIŚ

Czytaj więcej

Skomentuj