65 proc. mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić własny samochód na rzecz bardziej ekologicznego (elektrycznego) w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w swoim mieście. 88 proc. badanych słyszało o rządowym programie „Czyste powietrze”. To wnioski z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dotyczącego jakości powietrza, przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, 65 proc. mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić własny samochód na rzecz bardziej ekologicznego (elektrycznego). Chętniejsze do wymiany swojego dotychczasowego samochodu są osoby z wyższym wykształceniem (72 proc.).

88 proc. respondentów słyszało o programie rządowym „Czyste Powietrze”. Pod względem sytuacji zawodowej najczęściej słyszeli o nim emeryci i renciści (92 proc.). O dotacji z programu „Mój Prąd” słyszało 86 proc. badanych. Program „Stop Smog” zna ponad trzy czwarte z ogółu badanych (77 proc.). 25 proc. słyszących o jakimkolwiek z ww. programów, skorzystało z niego.

Zapewnienie dopłat do ekologicznego źródła ogrzewania domu po wymianie pieca (35 proc.), wymiana dotychczasowego ogrzewania na bardziej ekologiczne (22 proc.), dofinansowanie energii odnawialnej (20 proc.), ograniczenie ruchu samochodów (18 proc.) oraz egzekwowanie dotychczasowych przepisów zapewniania odpowiedniej jakości powietrza (14 proc.) to zdaniem badanych pięć najbardziej skutecznych sposobów na rozwiązywanie problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w ich okolicy.

Blisko połowa mieszkańców Polski (49 proc.) jest informowana o ryzyku pojawienia się smogu. Takie komunikaty za pośrednictwem smsów dostaje 22 proc. respondentów, a 27 proc. jest informowana przez strony internetowe gmin, miast czy regionalnych telewizji.

Czytaj więcej

Skomentuj