Podczas tegorocznych Targów POLEKO, KOMTECHNIKA oraz GMINA w Poznaniu, uczestnicy znajdą niejedną okazję do zabrania głosu i podzielenia się swoimi uwagami, przemyśleniami lub opiniami odnośnie istotnych dla branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej tematów.

Dla osób zainteresowanych ekoinnowacjami, ich rozwojem oraz znaczeniem dla krajowej gospodarki została przygotowana debata pt. „Ekoinnowacje made in Poland. Bliska czy odległa przyszłość?” (24 listopada, godz. 10.30-15.00, paw. 3a). Jej organizatorzy – redakcja czasopisma „Ecomanager” oraz Polska Platforma Technologiczna Środowiska – spróbują odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: czy istnieje rynek technologii środowiskowych w Polsce? Jak zwiększyć na nie popyt oraz jaki potencjał ekoinnowacji posiada polska gospodarka?

Zagadnienie pozyskiwania energii z odpadów jako alternatywa dla paliw kopalnych będzie przedmiotem debaty „Energia z odpadów – wymysł czy konieczność” (25 listopada, godz. 13.30-15.30, paw. 3a), organizowanej przez MTP oraz lożę partnerów Targów POLEKO. Omówienie tego zagadnienia ma ogromne znaczenie dla działań w kierunku redukcji ilości odpadów na składowiskach oraz w ramach walki z globalnym ociepleniem. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji zainteresowanych tą tematyką – Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin oraz Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Organizatorem trzeciej debaty – „Kadry dla gospodarki komunalnej i ochrony środowiska” (26 listopada, godz. 11.00-13.00, paw. 3a) jest redakcja „Przeglądu Komunalnego”. Celem spotkania będzie omówienie możliwości oraz oferty uczelni wyższych w zakresie przygotowania kadr, które będą potrafiły poprowadzić branżę w kierunku ekorozwoju. Uczestnicy dyskusji spróbują również odpowiedzieć na pytania: czy istnieje przepływ informacji pomiędzy sektorami gospodarki a dziedzinami nauki i na odwrót? Czy wiadomo, jak powinno wyglądać przygotowanie zawodowe absolwentów? Do udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli świata nauki i administracji publicznej, odpowiedzialnych za edukację na studiach wyższych i realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska oraz przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych.

Dla uczestników Targów POLEKO, KOMTECHNIKA i GMINA udział w debatach jest bezpłatny.

(kg)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj