“Ocena współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi)” – warsztaty pod takim hasłem odbyły się w Zakopanem (8-9 kwietnia) z inicjatywy biura prewencji i ruchu drogowego Komendy Głównej Policji.

Podczas spotkania omówiono nowe rozwiązania prawne w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych i ustawy o Policji. W warsztatach uczestniczyli koordynatorzy komend wojewódzkich i komendy stołecznej (KWP/KSP)  nadzorujący działalność straży i przedstawiciele szkół policyjnych realizujący zajęcia z zakresu prewencji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele MSWiA i Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich.

Przedstawiciele KWP/KSP jednoznacznie pozytywnie ocenili współpracę ze strażami gminnymi (miejskimi), doceniając przede wszystkim wspólne służby policjantów ze strażnikami, wymianę informacji o zagrożeniach, czy patologiach społecznych, a także angażowanie się strażników w programy profilaktyczne skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania wskazano także problemy występujące w realizacji nadzoru fachowego, a także w interpretacji zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

W drugim dniu z uczestnikami warsztatów spotkał się Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA i nadinspektor Arkadiusz Pawełczyk – zastępca komendanta głównego Policji. Jak podkreślił minister, istotnym jest otwieranie się Policji na współpracę z samorządami i partnerami społecznymi w celu realizacji zbieżnych zadań ustawowych.

Wskazał także, że projektowana ustawa o zmianie ustawy o straży gminnej (miejskiej) i ustawy o Policji zmierza do tego, by dostosować przepisy w zakresie funkcjonowania straży do potrzeb, jakie obecnie niesie za sobą szeroko rozumiana ochrona porządku publicznego. Minister wyraził przekonanie, że warsztaty zapoczątkują szereg spotkań przedstawicieli KWP/KSP z komendantami straży.

źródło: policja.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj