Wczoraj w Brukseli odbyła się polska konferencja na temat przyszłości polityki spójności „The cohesion policy – thoughts for today and tomorrow”.

Celem spotkania była wymiana opinii i poglądów dotyczących kształtu polityki spójności w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 pomiędzy przedstawicielami kilku krajów członkowskich UE oraz właściwych instytucji europejskich zaangażowanych w programowanie i wykorzystanie instrumentów strukturalnych.

Konferencja stanowi element obchodów piątej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wpisuje się w unijną debatę na temat przyszłości polityki spójności. Debata ta rozpoczęła się ogłoszeniem raportu Fabricia Barki, który będzie jednym z ekspertów uczestniczących w konferencji. Prelegentami byli m.in. Paweł Samecki, Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, Dirk Ahner, Dyrektor Generalny DG Regio oraz ministrowie ds. rozwoju regionalnego z Polski, Francji, Węgier i Hiszpanii.

W obradach udział wziął marszałek Bogusław Śmigielski. Wśród prelegentów znalazły się m.in. osoby związane z Województwem Śląskim: Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Jan Olbrycht.

Celem polityki spójności jest wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju UE, a zwłaszcza zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy bogatymi i najbiedniejszymi regionami. Polityka spójności jest również skutecznym narzędziem stabilizacji, stanowiąc bezpieczne źródło finansowania wielu przedsięwzięć. 

Podobnie jak z upływem czasu zmieniły się wyzwania stojące przed europejskimi regionami, tak zmieniła się też sama polityka spójności. W wyniku istotnych zmian zachodzących w Unii w obliczu światowego kryzysu polityka ulega stopniowym modyfikacjom. Organizacja konferencji wspólnie przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, polskie biura regionalne w Brukseli oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, przy wsparciu Komisji Europejskiej, ma wnieść ważny głos do dyskusji nad przeglądem budżetu UE.

 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj