Wczoraj w Sopocie minister środowiska Maciej Nowicki podpisał pierwszą umowę Polski na sprzedaż jednostek emisji w ramach Protokołu z Kioto, która przyniesie Polsce 25 mln euro na ochronę klimatu i wsparcie wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego.

Pierwsza polska umowa na sprzedaż jednostek AAU (Assigned Amount Unit, jednostki przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ) została podpisana 9 listopada w czasie Szczytu polsko-hiszpańskiego w Sopocie z udziałem Premiera Donalda Tuska i Premiera Jose Luis Zapatero. Umowę zawarto pomiędzy Ministrem Środowiska Polski, Maciejem Nowickim a Josue Tanaką, Dyrektorem pionu klimatycznego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, w obecności Ministra Środowiska Hiszpanii.

Kwota umowy to 25 mln euro, które zgodnie z obowiązującą od września ustawą o zarządzaniu handlem emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji zostaną przeznaczone na inwestycje w zakresie ochrony klimatu. To początek sprzedaży przez nasz kraj uprawnień do emisji w ramach Protokołu z Kioto. Równolegle z umową sprzedaży jednostek AAU Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera umowę na kredyt z EBI i EBOR. Oznacza to, że na rynku pojawi się ponad 500 mln zł, które będą dostępne dla polskich przedsiębiorców. Część środków będzie dostępna w formie dotacji, część w formie pożyczki. 

Pieniądze trafią na specjalny rachunek klimatyczny obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będą z nich finansowane inwestycje służące redukcji gazów cieplarnianych. Pomoże nam to m.in. wywiązać się z naszych unijnych zobowiązań w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego.

Polska prowadzi negocjacje z innymi zainteresowanymi zakupem polskich nadwyżek krajami. Kolejna spodziewana transakcja to umowa z Irlandią.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj