Od przyszłego roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Wszystko za sprawą umowy, którą Energia Polska z Wrocławia podpisała z polskimi uczelniami, m. in. z Politechniką Wrocławską oraz Politechniką Poznańską. Ekologiczny prąd dostarczy SUEZ Zielona Energia z Poznania, która wytwarza energię z odpadów.

Politechnika Wrocławska, jako reprezentant konsorcjum, podpisała z firmą Energia Polska umowę, dzięki której już od początku 2021 r. polska nauka zostanie zasilona ekologiczną energią. Prawie 100 tys. MWh, na które zapotrzebowanie zgłosiły uczelnie, dostarczy SUEZ Zielona Energia z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Ta ilość prądu odpowiada konsumpcji energii ok. 35 tys. gospodarstw domowych.

Jak wskazują raporty GUS, każdy mieszkaniec Polski wytworzył średnio 332 kg odpadów w 2019 r. W skali kraju zebrano wówczas 12,8 mln ton odpadów komunalnych, z czego ok. 5,5 mln ton (czyli aż 43%) przeznaczono do składowania. Alternatywnym rozwiązaniem, znacznie bardziej przyjaznym dla środowiska, są takie projekty, jak zbudowana dzięki inicjatywie miasta Poznań Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), która od 2016 r. skutecznie przyczynia się do zmniejszania ilości odpadów poddawanych składowaniu. Dzięki dopracowanym procesom termicznego przekształcania, „rozwiązany” jest problem frakcji resztkowej odpadów komunalnych, do atmosfery trafia praktycznie całkowicie oczyszczone powietrze, a jednocześnie następuje odzysk energii elektrycznej i cieplnej. To właśnie energia wytwarzana w ITPOK zasili szkoły wyższe.

– W naszych instalacjach odzyskujemy odpady, przekształcając je w nowe zasoby, dostarczając paliwa alternatywne dla cementowni, a energię elektryczną i ciepło z ITPOK w Poznaniu odpowiednio do krajowego systemu elektroenergetycznego i do miejskiej sieci ciepłowniczej. Teraz do grona odbiorców dołącza również świat nauki i polskie uczelnie – powiedział Andre Lemlyn, prezes Grupy SUEZ w Polsce.

Z energii w ramach umowy skorzystają: Politechnika Poznańska, Akademia Morska
w Szczecinie, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechnika Opolska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Czytaj więcej

Skomentuj