Gmina Wojcieszów otrzyma wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na usunięcie 110 ton odpadów po lipcowej powodzi.

Wezbrane wody Kaczawy spowodowały wówczas znaczne zniszczenia mienia komunalnego oraz zalały kilkadziesiąt budynków. WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansowuje likwidację skutków tegorocznej powodzi w regionie. Wsparcie jest przeznaczane m.in. na usuwanie odpadów popowodziowych i naprawę zniszczonych przez żywioł oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, stacji uzdatniania wody i ujęć wody pitnej.

Wnioski o pomoc finansową złożyły także gminy: Świerzawa, Janowice Wielkie i Gryfów Śląski oraz gmina miejska Jelenia Góra.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj