Badawczy odwiert geotermalny sięgający 3 km w głąb ziemi zostanie wykonany w gminie Sękowa w powiecie gorlickim.

NFOŚiGW w ciągu ostatnich lat przekazał ze środków własnych wsparcie dla ośmiu tego typu przedsięwzięć: w Kole, Turku, Sieradzu Lądku-Zdroju, Sochaczewie, Tomaszowie Mazowieckim, Dębicy i Szaflarach. Łączna kwota przeznaczona na te projekty wyniosła ponad 170 mln zł. Obecnie na odwiert w gminie Sękowa przeznaczono 17 650 000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest rozpoznanie złóż wód termalnych w gminie. Należy więc zbadać perspektywiczne poziomy wodonośne z utworów fliszu karpackiego (naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych). Ponadto zostaną przeprowadzone testy hydrodynamiczne i badania fizyko-chemiczne umożliwiające ocenę parametrów pokładów, poprzez wykonanie pionowego otworu wiertniczego Sękowa GT-1.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Zakończenie realizacji pionowego odwiertu geotermalnego w Sękowej planowane jest na lipiec 2020 r. Wiercenie i prace geologiczne wykonywane będą zgodnie z projektem robót, który przewiduje następujące parametry wody termalnej: temperatura ok. 60 st. C, wydajność źródła 40-70 m3/h, mineralizacja – 20 g/l. Miejsce odwiertu zostało wskazane po analizach geologicznych wykonanych przez specjalistów z AGH w Krakowie oraz wykonawcę projektu prac. Możliwą do uzyskania moc potencjalnej ciepłowni geotermalnej w Sękowej określono na poziomie 6,5 MW. Z kolei produkcja energii mogłaby wynieść 40 595 MWh.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj