Dzięki porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dolnośląska Straż Pożarna będzie miała nowoczesny sprzęt umożliwiający zwalczanie skutków ekokatastrof.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisał porozumienie z szefami Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej na Dolnym Śląsku. Dzięki parafowanemu w czerwcu dokumentowi, Fundusz jeszcze w tym roku przeznaczy na zakup wyposażenia dla straży dokładnie 2 mln 275 tys. zł. Dzięki dotacjom będą możliwe zakupy 19 pojazdów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego służącego wielu dolnośląskim miastom, gminom i powiatom. Na liście wnioskodawców znalazły się m.in. Wrocław i Legnica oraz gminy: Bystrzyca Kłodzka, Oborniki Śląskie i Węgliniec. Nowoczesny sprzęt poprawi bezpieczeństwo ekologiczne w regionie. Umożliwi m.in. likwidację skutków klęsk żywiołowych czy poważnych zagrożeń stwarzanych przez toksyczne środki przemysłowe – np. wypadków drogowych z udziałem cystern przewożących niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego substancje.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu
fot. R. Borkacki


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj