Dziś w Olsztynie podpisane zostaną pierwsze umowy związane z działaniem „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Największym zainteresowaniem cieszył się zakres dotyczący gospodarki wodno-ściekowej (82 umowy o wartości ponad 206 mln zł). W zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych podpisanych zostanie dziesięć umów o wartości prawie 1,5 mln zł, natomiast w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – jedna umowa o wartości 84 750 zł. Zarząd Województwa, który zdecydował o dofinansowaniu wszystkich projektów, spełniających wymogi formalne, podpisze w sumie 92 umowy o łącznej wartości prawie 208 mln zł.

– Warmia i Mazury to w dużej mierze obszary wiejskie, na których często dają o sobie znać braki w podstawowej infrastrukturze, jak choćby wodociągowej – mówi Marszałek Jacek Protas. – Wsparcie finansowe z funduszy unijnych – m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – spowoduje pozytywne zmiany na wsi i pozwolić jej mieszkańcom na życie w nowoczesnych warunkach.

Dzięki dofinansowaniu samorządy lokalne i ich jednostki będą mogły realizować inwestycje, dotyczące m.in. wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz gospodarki wodno-ściekowej.

źródło: Urząd Marszałkowski w Olsztynie

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj