Kolejne 609 mln zł unijnych pieniędzy zostanie przeznaczone na rozwój transportu kolejowego w Polsce. Najwięcej zyskają m.in. Gdańsk, Wrocław oraz koleje metropolitalne wokół Szczecina i na Pomorzu.

W Gdańsku i Wrocławiu powstaną nowe przystanki kolejowe oraz niezbędna infrastruktura wokół nich. Część środków przeznaczonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 zostanie wydana na budowę lub dalszy rozwój sieci kolei metropolitarnych.

Projekt realizowany przez PKP obejmie budowę przystanku kolejowego Wrocław Szczepin (położonego przy linii nr 143) wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz dodatkową infrastrukturę.

Unijne pieniądze trafią też na realizację pierwszego etapu Pomorskiej Kolej Metropolitalnej, czyli rewitalizację Kolei Kokoszkowskiej, a dokładnie na trzecią fazę – elektryfikację linii kolejowych nr 248 i 253 oraz budowę przystanku Gdańsk Firoga.

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego otrzymało pieniądze na budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

Wartość trzech projektów to ponad 881 mln zł. Wysokość środków przyznanych z POIiŚ to 608,7 mln zł. Unijne dofinansowanie do każdego z tych projektów wyniosło 85 proc.

Czytaj więcej

Skomentuj