Już niebawem mieszkańcy Żyrardowa będą mieli okazję korzystać z nowych, rekreacyjnych terenów zieleni o powierzchni 4,64 ha, a to za sprawą dofinansowania z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8,2 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Mowa o finansowaniu zagospodarowania terenu zieleni przy żyrardowskim zbiorniku wodnym Staw Górny. Nastąpi oczyszczanie stawu oraz jego otoczenia, niwelacja terenu, zasadzenie materiału florystycznego, renaturyzacja roślinności strefy nadbrzeżnej oraz stworzenie „zielonych”, wegetacyjnych wysp pływających.

Równolegle będą podjęte prace zmierzające do zagospodarowania terenu w dolinie rzeki Pisia Gągolina, pomiędzy ul. Kanałową i Słowiańską. Obejmą one istniejącą tam zieleń, przeprowadzone zostanie również oczyszczenie tego rejonu, renaturyzacja strefy nadbrzeżnej oraz adaptacja naturalnej roślinności szuwarowej. Zasadzony zostanie ponadto nowy materiał roślinny. Oprócz tego pojawią się drewniane pomosty i elementy małej architektury. Trzecim, synchronicznie realizowanym elementem przedsięwzięcia ma być zagospodarowanie Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja. Tutaj także nastąpi uporządkowanie istniejącej zieleni, oczyszczenie terenu i jego niwelacja oraz nasadzenie nowych roślin.

Koszt całkowity inwestycji, która będzie prowadzona na powierzchni 4,64 ha, do końca 2022 r., wyniesie ok. 9,7 mln zł.

Umowę potwierdzającą przekazanie dotacji podpisali na miejscu Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezydent Żyrardowa Lucjan Chrzanowski. W uroczystości uczestniczył także Poseł Maciej Małecki.

Źródłem dofinansowania projektu w Żyrardowie jest II oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, a ściślej – działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Jego wdrażanie przez NFOŚiGW odbywa się we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj