To już trzecia edycja konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w którym samorządy mogą starać się o dotacje na inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. W sumie złożono 27 projektów na dofinansowanie w łącznie kwocie 93 mln zł.

Ponad 90 mln zł na inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową trafi do dolnośląskich samorządów. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kilometry sieci

Ma powstać m.in. ponad 50 km sieci wodociągowych i ok. 45 km sieci kanalizacyjnych. Zaplanowano też budowę ponad 300 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody i stację do jej uzdatniania.

Zapobiegać wykluczeniu

– Po raz kolejny kierujemy wielomilionowe środki na budowę i przebudowę obiektów infrastruktury wodno-ściekowej. Te działania przyczyniają się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób mieszkających na obszarach wiejskich, poprawiają ich komfort życia oraz wspierają rozwój dolnośląskiej wsi – mówi Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

O środki z PROW mogą starać się gminy, związki międzygminne, a także spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego.

Rekord

Po wielu spotkaniach, rozmowach i negocjacjach, zarówno w Brukseli, jak i w Warszawie Samorząd Województwa Dolnośląskiego wynegocjował rekordowy budżet unijny dla Dolnego Śląska. To prawie 11 miliardów złotych, które zostaną wykorzystane na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa. W ramach środków unijnych wynegocjowany został również Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w wysokości ponad 2,7 miliarda złotych, dedykowany rozwojowi subregionu wałbrzyskiego.

– Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej. Duży wpływ na tę wysoką pozycję mają środki unijne, które umożliwiają realizację wielu potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji, a naszą misją jako samorządu regionalnego jest właśnie praca na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska. Środki unijne to ogromna szansa dla przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, a także uczelni i szkół. Z całą pewnością będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla naszego regionu – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj