14 stycznia w Jarnołtówku podpisano porozumienie o współpracy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z Wrocławia, Opola i Katowic.

Porozumienie podpisali Prezesi Zarządów WFOŚiGW – Marek Mielczarek, Zbigniew Figas i Gabriela Lenartowicz.

Zgodnie z zapisami w tym dokumencie Fundusze będą współpracowały w zakresie m.in.:
– formułowania stanowisk wobec finansowania ochrony środowiska w kraju i współpracy z administracją publiczną,
– finansowania ustawowych zadań WFOŚiGW,
– edukacji ekologicznej oraz propagowania postaw proekologicznych w społeczeństwie,
– wspierania badań oraz prac naukowo-badawczych, których wyniki mają znaczący wpływ na ochronę środowiska w poszczególnych regionach,
– popierania wdrożeń nowych technik i technologii dotyczących gospodarki odpadami, poszanowania energii oraz ograniczenia emisji.

Porozumienie otwarte jest dla wszystkich WFOŚiGW.

źródło: fos.wroc.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj