14 kwietnia w siedzibie dyrekcji Regionalnego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” w Katowicach odbyło się drugie już posiedzenie Rady Izby Polskiej Izby Ekologii IV kadencji.

Na posiedzeniu Rada Izby nakreśliła plan działań na rok 2008. Zgłoszone wnioski będą podstawą  do przygotowania strategii działania Rady Izby na lata 2008-2012.

W trakcie posiedzenia dokonano wyboru Zarządu Polskiej Izby Ekologii IV kadencji. Funkcję prezesa zarządu ponownie powierzono panu Grzegorzowi Pasiece, który prowadzi Izbę od dziewięciu lat.

Przyjęto również uchwałę o włączeniu w poczet członków PIE Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj