Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową powołano w poniedziałek w Katowicach. To jedna z kilku powstających w Polsce dolin wodorowych w ramach Polskiej Strategii Wodorowej. Prezesem śląsko-małopolskiej doliny został szef katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu Mirosław Skibski.

Jak podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, tworzenie klastrów i dolin przemysłowych jest realizacją „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” premiera Mateusza Morawieckiego, której jednym z głównych założeń jest reindustrializacja oraz rozwój nowych, inteligentnych specjalizacji w sektorze przemysłu.

 

– Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa łączy potencjał przemysłowy najlepszych firm Śląska i Małopolski oraz potencjał naukowy ośrodków akademickich i badawczo-rozwojowy instytutów w zakresie produkcji i wykorzystania wodoru. Chcemy z makro regionu śląsko-małopolskiego uczynić inkubator zmian, innowacji nowoczesnych technologii na rzecz przemysłowego rozwoju kraju – podkreślił wiceminister Zyska.

To element Polskiej Strategii Wodorowej

Powstawanie dolin i rozwój technologii wodorowych stanowi realizację Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej w grudniu ubiegłego roku. Jest także istotnym krokiem w stronę innowacyjności i dekarbonizacji polskiej gospodarki.

– Rola wodoru w gospodarce, a szczególnie jego potencjał dekarbonizacji przemysłu, energetyki i ciepłownictwa oraz transportu, rosną. Uwzględnienie technologii wodorowych w polityce rozwojowej państwa, ich doskonalenie, budowa kompetencji oraz tworzenie polskich specjalizacji eksportowych jest strategicznym wyzwaniem i wymaga podejścia opartego na budowie pełnego łańcucha dostaw. Skrócenie odległości między centrami podaży a popytu, integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych i optymalizacja procesów i kosztów, to konkretne możliwości, jakie zyskujemy tworząc doliny wodorowe – wskazał wiceminister.

Działania rządu i samorządów

Wiceminister Zyska zauważył także, że niezwykle ważne są działania podejmowane zarówno przez rząd, jak i jednostki samorządu terytorialnego.

– Wszystkie nasze działania, zarówno te na poziomie regionalnym, jak i centralnym, przyczynią się do wykorzystywania wodoru w wielu sektorach gospodarki. Pozwoli na urzeczywistnienie przełomowych projektów inwestycyjnych, takich jak budowa odpowiedniej infrastruktury, co zaowocuje stworzeniem wielu wysokopłatnych miejsc pracy oraz obniżeniem emisyjności i zwiększeniem konkurencyjności gospodarki – dodał.

Patronat nad wydarzeniem objął Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Czytaj więcej

Skomentuj