SMART_KOM, czyli mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, została oficjalnie zaprezentowana w Krakowie. W dokumencie zawarto szczegółową analizę potencjału regionu, zdefiniowano potrzeby i wskazano na skuteczne sposoby wykorzystania rozwiązań typu smart w Krakowie.

Na podstawie wspólnych spotkań, analiz i dyskusji, a także wizyt studyjnych stworzona została strategia Smart City dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (Kraków + ościenne gminy). Eksperci z Krakowskiego Parku Technologicznego, Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu na podstawie zebranych doświadczeń ocenili potencjał regionu w czterech obszarach: mieszkańcy, jakość życia, środowisko, gospodarka i administracja. Następnie określili potrzeby Krakowa i wypracowali zestaw strategicznych rekomendacji kierunkowych.

Strategiczne rekomendacje

W obszarze mobilność i środowisko zaleca się przede wszystkim poprawę jakości powietrza w Krakowie, prowadzenie polityki transportowej w sposób zintegrowany oraz rozwój transportu zrównoważonego, czyli podejmowanie działań na rzecz stałego wzrostu udziału komunikacji zbiorowej, indywidualnego transportu rowerowego oraz pieszego w ogólnej strukturze transportu.

W zakresie partycypacji oraz jakości przestrzeni publicznej główne rekomendacje odnoszą się do konieczności tworzenia i wspierania współpracy międzysektorowej w obszarze Nauka–Biznes–Samorząd–Mieszkańcy. Współpraca dotyczy rozwoju miasta, powszechnego stosowania zasad partycypacji deliberatywnej oraz identyfikacji potencjału istniejących przestrzeni publicznych. Ważne jest nadanie tym działaniom rzeczywistych walorów umożliwiających pełne wykorzystanie przez lokalne społeczności, kreowanie lokalnych centrów, tak by mieszkaniec KOM w promieniu 3-4 km mógł zrealizować większość swoich potrzeb publicznych.

Rekomendacje obejmujące obszar aktywni, zdrowi i bezpieczni mieszkańcy dotyczą przede wszystkim tworzenia warunków do wydłużenia aktywności życiowej seniorów, integracji i promocji działań na rzecz poprawy kondycji zdrowotnej i fizycznej mieszkańców oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej i w Internecie.

Ponadto rekomenduje się zmianę podejścia do polityki zarządzania informacją w instytucjach publicznych poprzez otwarcie danych (Open Data) oraz zmianę podejścia do świadczenia usług przez instytucje publiczne. Należy zbudować platformę komunikacji mieszkańców z miastem, rozwinąć elektroniczne usługi zorientowane na użytkownika w formule living lab, utworzyć Karty Mieszkańca KOM itp.

Z myślą o mieszkańcach

Dzięki strategii SMART_KOM zobaczyliśmy, w jakim stanie jest obecnie Kraków, jakie projekty już wdrożyliśmy a nad jakimi cały czas pracujemy. Ustaliliśmy także, co jeszcze musi powstać, aby mieszkańcy mieli pożytek z inteligentnych rozwiązań, aby nasze miasto było miastem „z głową” – powiedziała Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta.

Twórcy SMART_KOM liczą, że strategia stanie się prawdziwym impulsem i równocześnie  narzędziem do wdrażania tego typu przedsięwzięć i myślenia o inteligentnym rozwoju miasta. Dokument stworzono z myślą o realnych potrzebach mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, w pełnym dialogu i konsultacji z nimi. Strategia wytycza kierunki rozwoju tzw. miasta adaptywnego, czyli  takiego, które jest otwarte na różne modele reagowania na zmiany i nowe podejście do rozwiązywania problemów oraz świadczenia usług publicznych.

Należy podkreślić, że część roboczych rekomendacji jest już teraz wdrażana w życie: powstał specjalny zespół, w ramach Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa (UMK), zajmujący się monitorowaniem inteligentnych rozwiązań dla miasta Krakowa, a Krakowski Park Technologiczny razem z UMK powołał do życia KrakowLiving Lab, czyli ekosystem wsparcia dla firm działających w obszarze smart city.

Projekt SMART_KOM został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj