Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało standardy otwartości danych w wymiarach regulacji prawnych, bezpieczeństwa, technicznym i API.

Otwarte dane publiczne to dane instytucji, urzędów, z których każdy może korzystać.

Mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy, mogą korzystać z zasobów danych publicznych realizując własne cele, rozwijając swoją działalność gospodarczą, badania itd. Stanowią też szansę na nowe zastosowania np. w aplikacjach i są impulsem do rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Otwieranie danych publicznych zwiększa przejrzystość działań administracji i umożliwia ich kontrolę przez mieszkańców.

Z kolei standardy otwartości danych, które powstały w ramach  projektu: „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” (dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) zapewnią wyższą jakość danych udostępnianych przez administrację. Dzięki nim dane będą odpowiednio przygotowane i udostępniane do ponownego wykorzystywania.

Standard API i standard techniczny

Standard API (Application Programming Interface – interfejs programistyczny aplikacji) określa minimalne, rekomendowane zalecenia, dotyczące interfejsu programistycznego aplikacji dostępu do baz danych, które przechowują dane publiczne. Został stworzony po to, aby administracja publiczna udostępniała swoje dane przez API według jednolitego standardu.

Udostępnienie danych zgodnie ze standardem ułatwi wykorzystanie danych publicznych i łączenie ich z różnych źródeł, a w konsekwencji tworzenie innowacyjnych dóbr, usług i produktów przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, programistów. Standard obejmuje m.in.: architekturę usług sieciowych REST, opis składni oraz elementów URI, czy obsługę zdarzeń http.

Z kolei standard techniczny wskazuje wymagania techniczne dla danych publicznych, w tym dla poszczególnych pięciu poziomów otwartości danych i formatów danych wraz z przykładami. Standard obejmuje także wymagania dotyczące formatowania określonych typów danych jak dane adresowe czy data.

Standard bezpieczeństwa i standard prawny

Następny standard – bezpieczeństwa to zbiór zaleceń dotyczących bezpieczeństwa otwierania danych publicznych. Służy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w procesach otwierania danych przez administrację. W kontekście udostępniania danych z zasobów publicznych (pozwalających na zapewnienie prywatności, ale umożliwiających zachowanie wartości informacyjnych danego zbioru i potencjału dla ponownego wykorzystywania) kluczową kwestię dla bezpieczeństwa stanowi m.in. dobór odpowiednich technik anonimizacji. Standard ten obejmuje m.in.: minimalne czynności dotyczące udostępniania danych do ponownego wykorzystywania, grupy danych podlegające nieograniczonemu ponownemu wykorzystywaniu, dane podlegające anonimizacji i pseudonimizacji oraz sposoby doboru technik.

Ostatni to standard prawny i są to zalecenia dotyczące ram prawnych, pozwalające na powszechny i swobodny dostęp do danych i ich ponowne wykorzystywanie. Dokument prezentuje zagadnienia prawne istotne przy podejmowaniu decyzji o udostępnianiu danych w sposób otwarty, m.in. kwestie licencjonowania oraz ochrony praw autorskich. Standard porusza także kwestie barier w udostępnianiu danych publicznych w sposób otwarty, filarów otwartości danych oraz wzorca otwartości.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj