1 / 4

W Poznaniu, w trosce o starodrzew, systematycznie wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne oraz specjalistyczne badania. Minimalizuje to zagrożenia, przy jednoczesnym zachowaniu wielopokoleniowej struktury miejskiego drzewostanu. Każdego roku Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu wskazuje drzewa, które zostają objęte programem “ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej”.

Inspektorzy ZZM, którzy są odpowiedzialni za konkretne rejony Poznania, na bieżąco dokonują przeglądów drzewostanów i zlecają odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. Potrzeby jednak są duże, a dzięki programowi ZZM może zlecić kompleksowe prace.

Ocalono 1768 drzew

W ramach poznańskiego programu wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne w koronach. Montuje się też specjalne wiązania stabilizujące konary. W ciągu czterech lat projektem objęto 1768 drzew.

W tym roku do programu kwalifikowane są drzewa z parku Heweliusza, Nad Wartą, im. A. Wodziczki oraz z placu Spiskiego.

Jak wygląda typowanie drzew?

Zarząd Zieleni Miejskiej systematycznie zleca inwentaryzacje drzew wykwalifikowanym specjalistom w zakresie oceny zdrowotności drzew. Posiadana dokumentacja stanowi bazę do określenia zabiegów pielęgnacyjnych oraz ułatwia inspektorom weryfikację i identyfikację roślin w terenie.

Sprawdzany jest m.in. stan zdrowotny drzew, ich statyka, obecność posuszu w koronach oraz wpływ wypróchnień na bezpieczeństwo.

– Jeżeli drzewo nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, a zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, czyli cięcia sanitarne, cięcia korygujące kształt korony, czy też zdejmowanie jemioły, zapobiegną pogorszeniu stanu zdrowotnego, to typujemy drzewo do programu – wymienia Katarzyna Walkiewicz, koordynująca projekt w Zarządzie Zieleni Miejskiej. – Bierzemy pod uwagę również wiek drzewa, gatunek, pokrój, zdolność regeneracji po cięciu, a także procent porażenia jemiołą.

Podczas przeglądów aktualizowany jest obwód i stan zdrowotny rośliny oraz określany jest zakres zabiegów pielęgnacyjnych, jakie należy wykonać w koronie. Drzewo zostaje wówczas oznaczone w terenie i na mapie.

Sposoby finansowania programu

O tym, ile drzew zakwalifikowanych zostanie ostatecznie do programu, decyduje wysokość środków finansowych, które ZZM pozyska na ten cel. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada finansowanie projektów maksymalnie do 80% dla parków oraz 85% dla parków zabytkowych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu ZZM.

 

Czytaj więcej

Skomentuj