Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji, która wpisze się w działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w mieście. Już wiosną przyszłego roku dwa stawy mieszczące się na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie będą zasilane wodą zebraną z powierzchni dachu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego na os. Tysiąclecia.

Wykonawca, którego wyłoni przetarg, zbuduje odcinek kanalizacji deszczowej, do której podłączone zostaną studnie i istniejące rynny dachowe na szkolnym budynku, a także odcinek rurociągu grawitacyjnego prowadzącego do jednego ze stawów. Powstanie także rurociąg przepływowy, który na stałe połączy dwa stawy ze studnią przelewową, wlotami i wylotami.

Zwiększona retencja

– Zasilanie istniejących stawów na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie ma przyczynić się do zwiększenia retencji wodnej w mieście. Jej potrzeba jest zapisana w Strategii Rozwoju Miasta – mówi Barbara Plenzler – Horvath, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Inwestycja, którą dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma być jednym ze sposobów przeciwdziałania skutkom suszy. Podmioty, które są zainteresowane udziałem w ogłoszonym przetargu, swoje oferty mogą składać do 5 stycznia 2022 roku.

Ochrona płazów

Użytek ekologiczny Traszki Ratajskie ustanowiony został uchwałą Rady Miasta Poznania w lipcu 2011 r. z inicjatywy mieszkańców os. Tysiąclecia. Powodem ochrony obszaru jest występowanie zagrożonych gatunków płazów objętych ścisłą ochroną. To traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, żaba wodna i trawna, dla których park stanowi ostoję. Zrealizowanie inwestycji ma dodatkowo zapewnić im odpowiednie warunki życia i godowania.

Czytaj więcej

Skomentuj