Reklama

AD1A Forum Recyklingu 2024 [04.07-14.10.24]

Tag: studnie

Łącznie artykułów: 12.

Nowa stacja uzdatniania wody w Szymanach

Nowa stacja uzdatniania wody w Szymanach

28.02.2024
0

Kolejną stację uzdatniania wody oddano do użytku w gminie Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie). Tym razem tego rodzaju obiekt uroczyście otwarto w Szymanach. SUW w Szymanach zaopatruje w wodę ponad 320 gospodarstw domowych z: Szyman, Szymanek, Nowin, Sasku Małego, Sasku Wielkiego oraz Port Lotniczy Olsztyn-Mazury.

Gmina Wadowice rozwija sieć wodociągową

Gmina Wadowice rozwija sieć wodociągową

20.10.2023
0

Wczoraj, 19 października br., podpisano umowę na dofinansowanie i budowę wodociągu w miejscowości Stanisław Górny w powiecie wadowickim (woj. małopolskie). Sprawa jest bardzo ważna, bo okoliczni mieszkańcy nie mieli dostępu do bieżącej wody pitnej w kranach i korzystali z prywatnych studni.

Sądeckie Wodociągi bezpłatnie badają studnie

Sądeckie Wodociągi bezpłatnie badają studnie

04.10.2023
0

Od dziś (3 października 2023r.) do 10 października br., Sądeckie Wodociągi prowadzić będą akcję bezpłatnego badania wody z przydomowych, prywatnych studni na obszarze działania przedsiębiorstwa. Akcja związana jest z wdrażaniem przez spółkę zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Renowacja studni wodociągowych

Renowacja studni wodociągowych

Wszystkie studnie podlegają procesom starzenia, głównie kolmatacji (ang. clogging) i korozji. W warunkach idealnych jednorodnej warstwy wodonośnej, zbudowanej z kulistych, gładkich, chemicznie obojętnych ziaren i zdemineralizowanej, jałowej wody, oraz stabilnego zasilania wodonośca modelowa studnia pracowałaby ze stałym wydatkiem jednostkowym (iloraz wydajności i depresji) aż do mechanicznego uszkodzenia filtra (np. na skutek korozji), czego w naturze nie obserwujemy. 

Jak poprawić jakość wód ze studni

Jak poprawić jakość wód ze studni

Skład wody pobieranej z podziemnych ujęć zależy od wielu czynników, m.in. od właściwości warstw geologicznych, z którymi mają kontakt podziemne zasoby wody, od stopnia i częstotliwości kontaktu z infiltrującymi wodami powierzchniowymi, opadowymi i roztopowymi, a także od skali dopływów wód pochodzenia antropogenicznego. Badania dowodzą, że aż w 90% przypadków woda ze studni nie spełnia wymagań stawianych wodzie do picia.

Poznań. Deszczówka z dachu zasili stawy na Chartowie

Poznań. Deszczówka z dachu zasili stawy na Chartowie

20.12.2021
0

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji, która wpisze się w działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w mieście. Już wiosną przyszłego roku dwa stawy mieszczące się na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie będą zasilane wodą zebraną z powierzchni dachu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego na os. Tysiąclecia.

Kolejna głębinowa studnia powstanie w Łodzi

Kolejna głębinowa studnia powstanie w Łodzi

08.02.2018
0

Nowa studnia zastąpi jedno z trzech najstarszych ujęć głębinowych w mieście, które służy łodzianom już od 75 lat. Prace przy wierceniu właśnie ruszają. Studnia sięgnie pokładów wodonośnych dolnej kredy na głębokości 600 metrów. Nowy odwiert powstanie obok starego ujęcia, na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Dąbrowa".

Zakłady chemiczne w Bydgoszczy zatruwają wodę

Zakłady chemiczne w Bydgoszczy zatruwają wodę

04.12.2017
1

Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przebadali próbki wody z 57 studni położonych w okolicach dawnych zakładów Zachem w Bydgoszczy. Woda nie nadaje się spożycia przez zwierzęta, a w niektórych miejscach - nawet do podlewania.

Zabytkowe studnie odnaleziono w Łodzi

Zabytkowe studnie odnaleziono w Łodzi

07.08.2017
0

Żeliwne mechanizmy do czerpania wody odnaleźli w Łodzi pracownicy wodociągów. Po odrestaurowaniu będą wyeksponowane w miejscach publicznych, po to, by przypomnieć mieszkańcom jak wyglądało ich miasto przed wiekiem.

css.php
Copyright © 2024