Nowa studnia zastąpi jedno z trzech najstarszych ujęć głębinowych w mieście, które służy łodzianom już od 75 lat. Prace przy wierceniu właśnie ruszają. Studnia sięgnie pokładów wodonośnych dolnej kredy na głębokości 600 metrów. Nowy odwiert powstanie obok starego ujęcia, na terenie Stacji Uzdatniania Wody “Dąbrowa”.

Od 14 lat ZWiK nie ujmuje wody dla Łodzi z Zalewu Sulejowskiego, a woda w tym mieście w 90 proc. czerpana jest ze studni głębinowych. 33 z nich położone są w mieście i na jego obrzeżach – w 20 z nich woda jest tak dobrej jakości, że nie wymaga uzdatniania (studnie o głębokości od 100 do 901 metrów – czwartorzęd, górna i dolna kreda).

Kolejnych 8 studni znajduje się w Rokicinach (pokłady z okresu jury), a 7 studni w Bronisławowie (okolice Zalewu Sulejowskiego, górna kreda). Jest też ujęcie na rzece Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.

Łódzkie studnie głębinowe sięgają pokładów znajdujących się na głębokości od kilkudziesięciu metrów (ujęcia czwartorzędowe) do nawet 300-900 metrów (ujęcia górno-  i dolnokredowe oraz górnej jury). Z roku na rok odbudowują się zasoby wód podziemnych, z których rabunkowo korzystał łódzki przemysł włókienniczy.

Zabytkowe studnie odnaleziono w Łodzi

Woda z ujęć głębinowych trafiła do mieszkańców dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej łodzianie musieli korzystać z lokalnych, płytkich studni. Było ich ponad 10 tysięcy. W 1933 roku woda z połowy z nich, ze względu na zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne nie nadawała się do picia.

Zapraszamy w podróż blisko 1 km w głąb ziemi. Tak w obiektywie kamery wygląda jedna z łódzkich studni głębinowych

Posted by Łódzka Woda Najlepsza on Tuesday, 6 February 2018

Każde z ujęć głębinowych działa w oparciu o pozwolenie wodno-prawne. Określa ono dopuszczalną ilość pobieranej wody. Na bieżąco kontrolowana jest wysokość lustra wody oraz stan techniczny ujęcia. Łódzki ZWIK dysponuje specjalistycznym sprzętem do monitoringu studni głębinowych. Jako jedyna w Polsce firma dysponuje kamerą, która może pracować w studniach o głębokości 1 kilometra i pod ciśnieniem wody 100 bar.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj