1 / 4

Zieleń, małą architekturę, kolorowe gry chodnikowe – taki elementy narysowały dzieci w swojej wizji ulicy, którą czeka modernizacja.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Słowackiego włączyli się w projektowanie fragmentu ulicy przed swoją szkołą. Ulicę czeka modernizacja, a pomysły dzieci mogą być wzięte pod uwagę przy planowanych pracach.

Remont potrzebny od zaraz

Ulica na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Warzywniaka wymaga remontu. Na pozostałej długości przeszła już metamorfozę w poprzednich latach. Chodniki zyskały tam nową nawierzchnię, a na jezdni zmieniono organizację ruchu.

– Postanowiliśmy, wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich, zapytać uczniów podstawówki jak wyobrażają sobie ulicę Słowackiego po zmianie i tym samym włączyć ich w projektowanie – wyjaśniają osiedlowi radni, Helena Zadumińska i Adam Dzionek.

Dyskusja na temat przestrzeni

Efektem tej współpracy jest kilkanaście rysunków przedstawiających zmodernizowaną przestrzeń. Dzieci narysowały ulicę z zielenią, małą architekturą i kolorowymi grami wymalowanymi na chodniku.

– Jesteśmy pod dużym wrażeniem przygotowanych prac i zaangażowania uczniów. Wiosną planujemy, we współpracy ze szkołą i radą osiedla, spotkać się z młodymi projektantami i przedyskutować ich pomysły – mówi Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM.

W planach jest modernizacja ulicy z pieniędzy, jakie ma do swoje dyspozycji Rada Osiedla Jeżyce, a pochodzących z wpływów ze strefy płatnego parkowania.

Czytaj więcej

Skomentuj