Do końca listopada trwać będą jesienne nasadzenia zastępcze drzew na poznańskich ulicach – pojawią się one w miejscach, w których trzeba było usunąć rośliny w złej kondycji zdrowotnej i stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Poznański Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna prace związane z nasadzeniami drzew w pasach drogowych na terenie miasta. To realizacja decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wydziału Ochrony Środowiska UMP oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, dotyczących obsadzeń rekompensujących wcześniejsze wycinki.

Na szeroką skalę

W ramach działań wykonywane będą niezbędne prace przygotowawcze, brukarskie i ziemne, w zależności od specyfiki i uwarunkowań terenu. Bardzo ważna jest dla nowo sadzonych drzew wymiana zdegradowanego podłoża na ziemię urodzajną, zapewniającą dobry wzrost i rozwój.

Wynika to z wyjątkowo trudnych warunków, jakie występują w pasie drogowym, gdzie gleby są silnie zantropogenizowane i zanieczyszczone. Wszystkie nowo posadzone drzewa będą podlegały pielęgnacji gwarancyjnej, a następnie zostaną włączone do stałego utrzymania co oznacza, że będą systematycznie podlewane i nawożone, w zależności od indywidualnych potrzeb. Ponadto, drzewa będą zabezpieczone, tak aby zminimalizować zagęszczenie gruntu kołami samochodów, co jest jedną z głównych przyczyn zamierania drzew w pasach drogowych.

Wielki powrót zieleni

Drzewa powrócą na poznańskie Stare Miasto. Pojedyncze obsadzenia uzupełniające prowadzone będą na ulicach: Nowowiejskiego, Długiej, Garbary, Marii Magdaleny, Szelągowskiej, Słowiańskiej, a także w rejonie pl. Wielkopolskiego. Łącznie planowane jest posadzenie ok. 20 drzew.

Na terenie Wildy nasadzenia prowadzone będą w obrębie ulic: Kilińskiego, Chwiałkowskiego, Czajczej, Czarnieckiego, Dąbrówki, Niedziałkowskiego, Górnej Wildy, Pamiątkowej, Przemysłowej, Różanej, Sikorskiego, św. Jerzego, Traugutta, Wybickiego. Łącznie na tym terenie planowane jest posadzenie ok. 25 drzew. W realizacji jest zagospodarowanie zielenią skwerów przy ul. Fabrycznej i Hetmańskiej.

Jeżyce i Grunwald z nowymi drzewami

Na terenie starych Jeżyc obsadzenia uzupełniające dotyczyć będą ulic: Słowackiego, Prusa, Mickiewicza, Gajowej, Polnej, Wawrzyniaka, Żeromskiego. Planowane jest również przywrócenie zieleni przy ul. Zwierzynieckiej na wysokości Starego ZOO. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście Poznania – Gajowa”, na tej ulicy należy przywrócić alejowy układ drzew, które sadzone będą w tzw. misach chodnikowych.

W najbliższym czasie zakończy się również ostatni etap prac na skwerach przy ul. Bukowskiej pomiędzy ul. Gorczyczewskiego, a ul. Przybyszewskiego. Zgodnie z projektem zagospodarowania zielenią pojawią się tu również drzewa ozdobne. Łącznie planowane jest posadzenie ok. 64 drzew. W obrębie północno-zachodnich Jeżyc planowane jest posadzenie ok. 150 drzew przy ulicach: Nad Przeźmierką, Jasielskej, Szydłowskiej, Biskupińskiej, Chojnickiej, Grajewskiej, Iwonickiej, Wejherowskiej, Sianowskiej i  Krajaneckiej.

Na terenie Nowego Miasta realizowane będą obsadzenia ok. 80 drzew w obrębie ulic: Szczepankowo, Minikowo, Inflanckiej przy ul. Piłsudskiego, oraz Rodawskiej. Na Grunwaldzie pojawi się ok. 70 drzew w rejonie ulic: Leśmiana, Leśnych Skrzatów, Knapowskiego, Turniowej, Sycowskiej, Floksowej, Listopadowej i Promienistej, Świt, Kasztelańskiej, Biedrzyckiego. Uzupełnione zostaną również drzewa w obrębie śródmiejskich ulic dzielnicy Grunwald: Białej, Przybyszewskiego, Wojskowej, Wyspiańskiego, Hetmańskiej, Kasprzaka. Tej jesieni prowadzone są także dalsze prace w zakresie zagospodarowania zielenią skweru przy ul. Wołczyńskiej/Wołowskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj