352 miliony złotych unijnego dofinansowania otrzyma Poznań na realizacje inwestycji “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”. Miasto podpisało umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt inwestycji szacowany jest na 1,41 mld zł, z czego 352 mln to dotacja z UE z Funduszu Spójności, działanie Infrastruktura i Środowisko.

Obecnie miasto prowadzi procedurę wyłonienia partnera dla budowy i eksploatacji spalarni i demontażowni odpadów wielkogabarytowych. Na liście podmiotów zakwalifikowanych do udziału w dialogu znalazły się:
1. DALVEO POZNAŃ Sp. z o.o., DALVEO POZNAŃ OPCO Sp. z o.o., CNIMPOZNAŃ Sp. z o.o., PBG OPERATOR Sp. z o.o.
2. SITA – Zielona Energia Sp z o.o.
3. ITPOK Sp. z o.o.
4. Articulus Sp z o.o.
5. Remondis Waste to Energy Sp. z o.o.

Projekt „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania obejmuje przede wszystkim: zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych o wartości 780 mln zł oraz zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o wartości ok. 7,8 mln zł. Ponadto projekt obejmuje także kontrakty usługowe w szczególności program edukacji ekologicznej, a także działania promujące i informujące. Całkowita wartość projektu to 1 041 555 785 zł.

Realizacja projektu została przewidziana w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, a wybór partnera prywatnego nastąpi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych – dialog konkurencyjny. Projekt będzie realizowany przy zastosowaniu hybrydowego modelu finansowania. Model ten łączy w sobie wykorzystanie krajowych środków publicznych, środków pozyskanych z Unii Europejskiej i kapitału prywatnego.

Zakończenie negocjacji planowane jest na I kwartał 2012 roku. Cała inwestycja ma być zakończona w 2015 roku. Instalacja docelowo będzie mogła przekształcić 240 tys. ton odpadów rocznie.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj