1 / 4

Więcej kwitnących roślin, uporządkowana przestrzeń i ławki – to tylko niektóre zmiany, jakie mogą pojawić się na placu Cyryla Ratajskiego w Poznaniu. Na wniosek rady osiedla Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zleciło przygotowanie projektu koncepcyjnego rewaloryzacji zieleni w tym miejscu.

Zmiana zagospodarowania wynika z potrzeb mieszkańców oraz z planowanej przebudowy mieszczącego się w tym miejscu przystanku tramwajowego, który zostanie wydłużony, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wykonany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla infrastruktury transportu zbiorowego.

Na razie są szczury

Zmian na pl. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu żądają jednak przede wszystkim sami poznaniacy. Jedną ze stale powracających w tym miejscu uciążliwości są szczury, które tworzą swoje siedliska w gęsto tam rosnącej zieleni okrywowej. W tak gęstej roślinności trudno też utrzymać porządek. Ponadto obecne zagospodarowanie placu nie zachęca mieszkańców do pozostania w jego przestrzeni – ze względu na ogrodzenie zieleni płotkami i słabe oświetlenie przekładające się na niższe poczucie bezpieczeństwa.

W wyniku spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele Rady Osiedla Stare Miasto, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Zarządu Transportu Miejskiego określono szczegółowe wytyczne, które zostały przekazane projektantom z Autorskiej Pracowni Architektonicznej – Jacka Bułata.

Ma być integracja, rekreacja i odpoczynek w otoczeniu zieleni

Główną ideą zmian była chęć stworzenia przestrzeni do integracji, rekreacji i odpoczynku mieszkańców w otoczeniu zieleni. Jednym z koniecznych do zaprojektowania elementów był plac, który w przyszłości będzie służył organizacji spotkań z mieszkańcami, otwarć wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych. Kolejnym istotnym założeniem było zwiększenie ilości krzewów kwitnących i kwiatów, które są atrakcyjne od początku wiosny aż po jesień.

Trzy pomysły na jeden plac

Projektanci opracowali trzy warianty zagospodarowania przestrzeni pl. Cyryla Ratajskiego, a każdy z nich przedstawiał inną wizję tego miejsca. Pierwsza to “Zielony plac”, którego ideą była maksymalizacja zieleni w tym miejscu i stworzenie przestrzeni przypominającej niewielki park na środku placu.

Drugi wariant nosił nazwę “Plac bez barier”, a jego głównym elementem był duży ogólnodostępny trawnik oraz pusta przestrzeń na różnego rodzaju wydarzenia i wystawy. Ta opcja zakładała maksymalną wielofunkcyjną przestrzeni oraz łatwość w jej aranżacji.

Trzecia propozycja – “Miejski plac” – była najbardziej zbliżona do obecnego rozwiązania i w pełni zachowywała istniejące w przestrzeni ciągi komunikacyjne.

Zielony plac do konsultacji

Do dalszych prac projektowych, w konsultacji z Radą Osiedla Stare Miasto, wybrano wariant pierwszy, zakładający utworzenie w tym miejscu zielonego placu.

– To propozycja, która zachowuje wszystkie rosnące już w tej przestrzeni drzewa – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Proponuje też rozwiązania nie tylko pożądane przez mieszkańców, ale równocześnie dobre dla środowiska: na terenie placu miałby powstać ogród deszczowy, który wykorzystywałby wody opadowe i korzystnie wpłynąłby na mikroklimat otoczenia, szczególnie latem. To także wariant zapewniający przestrzeń przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie prezentowana koncepcja nie jest jeszcze ostateczna, ponieważ trwają jej finalne uzgodnienia z jednostkami miejskimi i radą osiedla. Środki na dokończenie prac projektowych są zabezpieczone, więc w następnej kolejności Biuro planuje zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego.

Realizacja prac mogłaby nastąpić po zakończeniu zadań remontowych w obszarze Programu Centrum oraz ul. Mielżyńskiego – to jest najwcześniej w 2023 r., pod warunkiem znalezienia w budżecie miejskim finansowania na ten cel.

Czytaj więcej

Skomentuj