Po śledztwie i kontroli w poznańskim urzędzie miasta, Centralne Biuro Antykorupcyjne postawiło zarzuty 9 osobom, w tym obecnemu i byłemu dyrektorowi zarządu dróg miejskich i dyrektorowi zakładu robót drogowych. Sprawa dotyczy ukrycia kosztów remontu parkingów.

W wyniku kontroli CBA ujawniono, że poznański ZDM zlecił w latach 2010, 2012 i 2013 remont parkingów znajdujących się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz przy wojewódzkiej komendzie Policji, wliczając koszt tych prac do już prowadzonych inwestycji drogowych w Poznaniu, m.in. na ulicy Dolna Wilda, Bojanowskiej, Namysłowskiej, Jeleniogórskiej, Warszawskiej i Jasna Rola.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła poznańska delegatura CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Szkoda w majątku miasta wyniosła ponad 770 tys. zł.

Ustalenia CBA i prokuratury pozwoliły na postawienie zarzutów obecnemu i byłemu dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, obecnemu i byłemu zastępcom dyrektora ZDM oraz pracownikowi tego wydziału. Zarzuty usłyszał także Dyrektor Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu, jego zastępca oraz dwóch pracowników tej jednostki.

Jak informuje CBA, podejrzani dopuścili się przestępstw związanych z poświadczeniem nieprawdy w kosztorysach ofertowych, protokołach odbioru i w fakturach VAT dotyczących inwestycji realizowanych przez poznańskie ZDM i ZRD poprzez zawyżanie ich kosztów.

Celem urzędników było ukrycie wykonanych nieodpłatnie i bez uchwały Rady Miasta Poznania prac budowlanych na rzecz poznańskich komend policji.

Źródło: CBA

Czytaj więcej

Skomentuj