Znane są genomy dwóch gatunków sekwoi – mamutowca olbrzymiego i sekwoi wiecznie zielonej – informują naukowcy na łamach pisma „G3: Genes, Genomes, Genetics”.

Dzięki poznaniu genomów mamutowca olbrzymiego i sekwoi wiecznie zielonej naukowcy będą mogli zrozumieć, w jaki sposób oba gatunki drzew przystosowują się do zmiennego środowiska. Badania prowadził zespół z kilku amerykańskich uniwersytetów.

Ochrona drzew

“Nasze badania dotyczące obu gatunków pozwolą nam na opracowanie nowoczesnych narzędzi genetycznych, które posłużą do ochrony tych ważnych ekologicznie gatunków drzew” – opisuje członek zespołu, David Neale z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis (USA).

Najnowsza publikacja informuje o zsekwencjonowaniu genomu sekwoi wiecznie zielonej. Ten sam zespół rok temu opublikował genom mamutowca olbrzymiego.

Początki projektu

W 2017 r. naukowcy rozpoczęli projekt o nazwie Redwood Genome, który postawił sobie za cel zsekwencjonowanie genomów obu drzew i rozwijanie metod sekwencjonowania.

Sekwoja wiecznie zielona należy do najwyższych drzew świata, jej genom zaś jest najbardziej złożony spośród poznanych dotychczas. Jest niemal dziewięciokrotnie bardziej obszerny od ludzkiego genomu. Ma 26,5 mld par zasad i sześć zestawów chromosomów. Ludzki genom liczy trzy mld par zasad i zawiera po dwa zestawy chromosomów.

Więcej: www.ucdavis.edu/climate/news/coast-redwood-and-sequoia-genome-sequences-completed

Czytaj więcej

Skomentuj