Prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trwają. W środę, 3 lipca obradowały połączone sejmowe komisje, które przyjęły poprawkę o odsunięciu w czasie daty możliwości składania wniosku o pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie, składowanie i magazynowanie odpadów.

2 lipca br. Sejmowa Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o u.c.p.g. oraz niektórych innych ustaw przyjęła poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o odpadach z 20 lipca 2018 r. Posłowie zasiadający w komisji zdecydowali, że termin obowiązku złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na przetwarzanie odpadów miałby zostać przesunięty z 5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.

Zmiany muszą odpowiadać uwarunkowaniom rynku

– Jest to wynikiem intensywnych działań naszego Stowarzyszenia jak i innych zaprzyjaźnionych organizacji z branży odpadów i recyklingu. Zmiany w prawie są konieczne, ale muszą być dostosowane do uwarunkowań rynkowych – mówi Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling. – Pokazuje to jednocześnie, że wspólne działania mają sens i mogą przynieść wymierne rezultaty – dodaje.

W środę, 3 lipca między innym nad tą kwestię dyskutowały połączone Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje przyjęły tę poprawkę, która zostanie uwzględniona podczas drugiego czytania nowelizacji 4 lipca.

Branża uratowana?

Brak aktualnego pozwolenia zintegrowanego na składowanie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów wyklucza z rynku podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Problem w tym, że w ostatnich miesiącach na przedsiębiorstwa nałożono obowiązki wynikające ze zmian w przepisach dotyczących m.in. posiadania operatów przeciwpożarowych czy monitoringu (rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych miało się ukazać 22 lutego), a w ślad za tym dostosowania instalacji i przedsiębiorstw do ich wymogów. Do tego dochodziła kwestia wyliczenia zabezpieczenia roszczeń. Tymczasem kompletny wniosek – zawierający te elementy – miał trafić do urzędów marszałkowskich właśnie 5 września.

Eksperci szacowali, że tak krótki termin na dostosowanie przedsiębiorstw magazynujących i przetwarzających odpady sprawiłby, że z rynku zniknęłoby nawet 1/3 z nich.

Nowelizacja u.c.p.g. jeszcze nie teraz? [aktualizacja]

W środowy wieczór, 3 lipca, po odczytaniu sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy nowelizującej u.c.p.g. posłowie wnieśli swoje uwagi do poprawek przyjętych kilkanaście godzin wcześniej przez komisje. W czwartkowe przedpołudnie ich członkowie odrzucili wszystkie uwagi posłów.

Rządowy projekt wraca więc do Sejmu. Nie znalazł się jednak w porządku obrad drugiego dnia 83. posiedzenia Sejmu. Jeśli ostatecznie na nie nie trafi, zostanie przyjęty dopiero podczas posiedzenia nr 84, które zaplanowano na 17-19 lipca 2019 r.

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj