W Płocku i Radomiu podpisane zostały pierwsze porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a starostami w ramach programu “Praca i Środowisko”.

Podstawowym celem programu jest zintegrowanie z rynkiem pracy i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, które zatrudniane są przy konserwacji cieków wodnych i urządzeń melioracji podstawowej będących w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Pracujący w ramach tego programu wykonują bieżącą konserwację, polegającą na wykaszaniu skarp i usuwaniu zbędnej roślinności z dna rzek i kanałów, usuwaniu przetamowań i zatorów oraz wycinaniu krzaków z brzegów. Przynosi to znaczną poprawę stanu technicznego wód i urządzeń wodnych.

– Program „Praca i Środowisko” to unikatowe przedsięwzięcie, dzięki któremu z jednej strony zmniejszamy bezrobocie, a z drugiej dbamy o środowisko. Odpowiada więc na podstawowe potrzeby mieszkańców naszego województwa – powiedział Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.

W latach 2005 – 2007 w ramach programu, prowadzonego na terenie 36 mazowieckich powiatów, udało się zaktywizować zawodowo 1672 osoby. W ciągu tego okresu przeprowadzono prace konserwacyjne na rzekach i kanałach o łącznej długości 5 396 kilometrów.

W ramach tegorocznej edycji programu, który ruszy od pierwszego czerwca i potrwa do końca października zatrudnienie znajdzie 540 bezrobotnych, z czego 56 stanowić będą osoby z regionu ciechanowskiego, 130 – ostrołęckiego, 86 – płockiego, 108 – radomskiego, 99 – siedleckiego i 61 – okołowarszawskiego. Program jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, który w tym roku przeznaczy na jego realizację 3,7 miliona złotych. Połowę wynagrodzenia dla osób zatrudnionych refundują starostowie.

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj