22 marca uruchomiono nowoczesną instalację wykorzystującą gaz z odmetanowania kopalni „Mysłowice-Wesoła” do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Najważniejszym elementami tej inwestycji są dwa agregaty kogeneracyjne zainstalowane w mysłowickiej elektrociepłowni pozwalające wykorzystać w całości metan z kopalni „Mysłowice-Wesoła”. Zadanie to zostało zrealizowane przez Katowicki Holding Węglowy i Zakład Energetyki Cieplnej SA w Katowicach i kosztowało ponad 11 mln zł. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na ten cel przeznaczono blisko 3 miliony zł w postaci preferencyjnej pożyczki.

Do tej pory metan pozyskany z kopalni spalany był w dwóch kotłach gazowych i wykorzystywano go wyłącznie do produkcji ciepła. Zmienne zapotrzebowanie na nie powodowało jednak, że niewykorzystywana część metanu spalana była w pochodniach.

Teraz, dwa zainstalowane kotły gazowe, obok ciepła, wytwarzają również energię elektryczną w wysokiej kogeneracji. Dzięki temu, że kopalnia zmodernizowała instalację odmetanowania, a ZEC wyposażył elektrociepłownię w urządzenia stabilizacji ciśnienia gazu, będzie możliwe skuteczne zagospodarowanie w całości pozyskanego metanu. Wytwarzana energia elektryczna wykorzystana zostanie dla potrzeb kopalni, a ciepło będzie trafiało do komunalnych odbiorców.

Rocznie nowa jednostka wytworzy ok.11 448 MWh energii elektrycznej oraz prawie 85 190 GJ ciepła. Zainstalowane w niej silniki zużyją ponad 5,5 mln m sześć. metanu rocznie.

Podczas uroczystego otwarcia najnowszej metanowej inwestycji w mysłowickiej elektrociepłowni zapowiedziano, że jeśli w przyszłości w kopalni ujmowana będzie większa ilość metanu, możliwe jest wybudowane kolejnych agregatów wykorzystujących nadmiar tego gazu.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj