Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu termomodernizacji.

Jak podaje resort energii, głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, co przełoży się na ograniczenie emisji CO2 oraz oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. Stanowią one ponad 75 tys. zł rocznie. Całkowity koszt prac wyniesie prawie 2 mln zł, a dofinansowanie – 1,37 mln zł.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 6 września podczas podpisania umowy dotyczącej kompleksowej modernizacji budynku Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach powiedział, że termomodernizacja Instytutu Biologii wpisuje się w konsekwentnie prowadzoną w całym kraju strategię wspierania efektywności energetycznej w gmachach użyteczności publicznej.

– Staramy się jak najszerzej korzystać ze środków unijnych. Dla zarządców wielu budynków użyteczności publicznej to jedyna szansa na ograniczenie kosztów eksploatacji, a często warunek kontynuowania lub rozszerzenia prowadzonej działalności – dodał. Przypomniał także, że w obszarach wspierania efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków, a także wykorzystania OZE w sektorze publicznym i mieszkaniowym zawarto już umowy na łączną sumę ponad 1,7 mld zł. Z kolei na kwotę 580 mln zł  zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych.

Warto przypomnieć, że budynek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest jednym z ponad 1100 gmachów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, które zostaną poddane modernizacji energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach tego programu w całym sektorze energetycznym podpisano już ponad 660 umów na 9,5 mld zł dofinansowania i blisko 21 mld zł całkowitej wartości projektów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj