Zakończył się nabór wniosków o unijne dotacje w pierwszym konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w osiach priorytetowych (I i II) dotyczących budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz gospodarowania odpadami.

Zgłoszono 96 projektów o łącznej wartości ponad 5 mld zł.  Jak powiedział na konferencji w Książu k. Wałbrzycha sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, wynik należy uznać za sukces. – Zdecydowaliśmy się na konkursy w przekonaniu, że jest to najlepszy sposób na racjonalne rozdysponowanie środków, ale obawialiśmy się, czy pomysł przyniesie dobre rezultaty. Jednak mimo, że jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, przyszli beneficjenci doskonale sobie poradzili – mówi Gawłowski.

W ciągu najbliższych 3 miesięcy zostanie ustalona lista tych samorządów, które – przedstawiając w tym konkursie najlepsze i najlepiej przygotowane projekty – mogą na pieniądze liczyć. Najwięcej zgłoszeń napłynęło w województwach  pomorskim, mazowieckim i śląskim – po 10. Nowe konkursy w tych osiach zostaną ogłoszone w czerwcu, wrześniu i grudniu.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in. prezesi Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska , o inwestycjach planowanych na Dolnym Śląsku mówiła szerzej Ewa Mańkowska, prezes zarządu WFOŚiGW  we Wrocławiu. Podpisano także aneksy do umów o współpracy między Ministerstwem Środowiska a poszczególnymi wojewódzkimi funduszami.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj