Agenci łódzkiego oddziału Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i byłego posła PSL Andrzeja P. Aresztowano również burmistrza Połańca, byłego prezesa i wiceprezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice oraz przedsiębiorcę.

Prezes WFOŚiGW w Kielcach i były poseł Andrzej P. jest podejrzany m.in. o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej, powoływanie się na wpływy w instytucji samorządowej i państwowej oraz pośredniczenie w załatwieniu spraw w tych instytucjach w zamian za korzyść majątkową – informuje CBA.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec Jackowi T. śledczy zarzucają z kolei przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej, w tym organizowanie i przeprowadzenie przetargu z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Były prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach Cezary T. i wiceprezes Zdzisław K. są podejrzani o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej.

Natomiast zatrzymanemu biznesmenowi Dariuszowi M., prezesowi firmy Nemex, zarzuca się oferowanie byłemu posłowi korzyści majątkowych w zamian za załatwienie przez niego określonych spraw w instytucji państwowej i samorządowej.

Zatrzymania związane są z nieruchomościami należącymi do gminy Połaniec. Miały one zostać przejęte przez spółkę Nemex zarządzaną przez Dariusza M. i włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. W fabryce elementów do budowy energooszczędnych domów miało pracować ok. 1000 osób, a całkowity koszt inwestycji wyceniano na ponad 150 mln zł. Fabryka jednak nigdy nie powstała.

Dzięki temu zaangażowane osoby mogły uzyskać fundusze za przynależenie do strefy ekonomicznej, starały się także o dofinansowanie na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.

Opisywany nielegalny proceder miał miejsce w latach 2013-2015.


Co ciekawe, jeszcze w maju zarządowi WFOŚiGW w Kielcach groziło ryzyko dwuwładzy. Nowelizacja ustawy “Prawo ochrony środowiska” ograniczyła bowiem liczbę członków zarządów wojewódzkich funduszy do dwóch, których powołuje zarząd województwa lub, w drugiej kolejności, rada nadzorcza WFOŚiGW.

Jeżeli jednak zarząd województwa nie powołałby nowego zarządu funduszu, nie odwołałby tym samym dotychczasowego składu. Nie ma do tego uprawnień również rada nadzorcza. Teoretycznie istnieje więc możliwość dwuwładzy.

Precedens opisywało dokładniej Echo Dnia.

Czytaj więcej

Skomentuj