Mimo, że już w 2013 r. Sejm uchwalił ustawę, która zawiera regulacje umożliwiające samorządom województwa przekazywanie samorządom powiatowym, jak również powiatom przekazywanie gminom, zarządu nad tymi odcinkami dróg, które zostały zastąpione nowo wybudowanymi odcinkami, sprawa budzi wciąż emocje.

Nowe przepisy miały zastąpić obowiązujący nadal art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. Nowy mechanizm prawny określania statusu zastępowanych odcinków dróg publicznych wzbudził jednakże wątpliwości Prezydenta RP co do jego zgodności z przepisami Konstytucji RP i zawartą w nich zasadą określania zadań samorządu w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego, w związku z czym nowelizacja został skierowana w trybie kontroli prewencyjnej (tj. jeszcze przed jej podpisaniem) do Trybunału Konstytucyjnego.

Z uwagi na to, że do dnia dzisiejszego Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął wniosku Prezydenta RP, przez co wzbudzający szereg kontrowersji art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych w dalszym ciągu obowiązuje w dotychczasowym brzmieniu, grupa posłów PiS postanowiła wnieść kolejny projekt nowelizacji tego przepisu (projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych – druk sejmowy nr 3227). Przepis ten jest o tyle „kłopotliwy”, że zmienia kategorię „starej” drogi na gminną, w przypadku wybudowania nowego odcinka, zarówno w sytuacji, gdy droga ta była gminna, powiatowa, ale również w przypadku drogi wojewódzkiej, czy nawet krajowej. Objęcie przez gminy własności zastępowanych odcinków dróg publicznych rodzi po ich stronie znaczne koszty finansowe związane z koniecznością utrzymywania tych dróg w należytym stanie. Obecnie obowiązujące brzmienie przepisu art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych doprowadziło to do sytuacji, gdy tak, jak w przypadku oddania do użytkowania drogi ekspresowej S­5 pomiędzy Poznaniem a Gnieznem, stara droga krajowa DK­5, automatycznie została przekazana na rzecz samorządów gminnych (w tym przypadku Pobiedzisk, Swarzędza i Łubowa). Gminy te, z uwagi na swój niewielki rozmiar, nie są w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem odcinków tych dróg, leżących na ich terenie. Obecnie w Trybunale Konstytucyjnym znajduje się wniosek sześciu gmin kwestionujących zgodność art. 10 ust. 5 ustawy z Konstytucją RP oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego (sygn. K 54/12).

mateusz_karciarzania_kudra

Mateusz Karciarz, Anna Kudra, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Więcej na ten temat przeczytasz w serwisie prawodlasamorzadu.pl 

 

Mateusz Karciarz, Anna Kudra, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj