Określenie pożądanego zakresu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, oszacowanie kosztów oraz wskazanie niezbędnych działań państwa w tym zakresie – to najważniejsze zadania, jakie stoją przed autorami Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Hanna Trojanowska, Pełnomocnik Rządu do spraw energetyki jądrowej, przedstawiła 27 maja  kierownictwu Ministerstwa Gospodarki główne cele dokumentu. Autorzy Programu określą społeczne, środowiskowe i gospodarcze skutki rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju. Oszacują ponadto koszty przedsięwzięcia i wskażą źródła jego finansowania. Dokument może zostać przyjęty przez Radę Ministrów już w drugiej połowie 2010 r.

"W opracowaniu szczególny nacisk zostanie położony na rozwój infrastruktury niezbędnej dla wdrożenia programu jądrowego w Polsce. Chodzi tu o stworzenie nowych ram prawnych, wprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych i instytucjonalnych, rozwój systemu kształcenia kadr, edukację i informację społeczną, budowę zaplecza naukowo-badawczego oraz badania lokalizacyjne, w tym dotyczące składowiska odpadów promieniotwórczych. W Programie znajdą się również zapisy ustanawiające zasady gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Program określi również sposób przeprowadzenia kolejnych etapów przygotowań do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Na tej podstawie inwestor dokona wyboru technologii, dostawców, określi warunki kontraktów, sposób finansowania oraz inwestycje towarzyszące. Zadania związane z opracowaniem Programu realizować będzie Departament Energii Jądrowej MG. Zostanie on wzmocniony w 2009 r. do 20, a w 2010 r. do 45 etatów. Do współpracy przy przygotowywaniu Programu została zobowiązana również Polska Grupa Energetyczna S.A., która będzie pełnić wiodącą rolę przy jego realizacji. Zaplecze Pełnomocnika Rządu uzupełni społeczny zespół doradców. Powołany zostanie także Międzyresortowy Zespół, którego podstawowym zadaniem będzie zapewnienie właściwego współdziałania poszczególnych resortów w tym zakresie" – czytamy w komunikacie Ministerstawa Gospodarki.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj