Całkowita liczba wniosków złożonych od uruchomienia Programu Prosument, który ma na celu dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wynosi już ponad 1000, a ich łączna wartość przekroczyła 44 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszą się instalacje fotowoltaiczne.

Najwięcej wniosków (w ujęciu ilościowym) zostało złożonych na terenie województwa małopolskiego. Program Prosument cieszy się również dużym zainteresowaniem na terenie Śląska, Podkarpacia i Pomorza.

Bank Ochrony Środowiska początkowo miał rozpocząć nabór wniosków na kredyty z dopłatą w ramach Programu Prosument już 7 kwietnia tego roku, ale termin ostatecznie opóźnił się o dwa tygodnie, o czym informowaliśmy w oddzielnym wpisie. Do dzisiaj liczba złożonych wniosków wynosi już ponad 1000, a łączna ich wartość przekroczyła 44 mln zł – informuje bank.

Największe zainteresowanie Programem odnotowano na terenie województwa małopolskiego – mieszkańcy tego regionu złożyli blisko 25 proc. wszystkich wniosków (ujęcie ilościowe), które wpłynęły dotychczas do BOŚ Banku. Program okazał się również bardzo popularny na południowym  wschodzie Polski – ponad 12 proc. wniosków pochodzi z woj. podkarpackiego. W dalszej kolejności o kredyty z dopłatą na mikroinstalacje OZE najchętniej wnioskowano na Śląsku (11 proc.), Pomorzu (10 proc.) i Mazowszu (10 proc.). Składane wnioski dotyczą w zdecydowanej większości instalacji fotowoltaicznych, a preferowana przez klientów moc urządzeń fotowoltaicznych wynosi od 3 do 10 kW.

Obecnie BOŚ przeprowadza weryfikację złożonych wniosków – oceniana jest zdolność kredytowa klientów, a na bieżąco przyjmowane są nowe. BOŚ planuje wystąpić o kolejne środki do NFOŚiGW, co zapewni zachowanie płynności w realizacji Programu Prosument.

Przypominamy, że w ramach Programu Prosument osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą otrzymać preferencyjne kredyty i dotacje na zakup i montaż instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł, m.in. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych czy kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę.

Wnioski na terenie całego kraju przyjmowane są przez Bank Ochrony Środowiska, który jako jedyny podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na obsługę programu.

[poll id=”8″]

Czytaj więcej

Skomentuj