Program transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, zakładający m.in. wydzielenie aktywów wytwórczych opartych na węglu z grup energetycznych do odrębnego podmiotu, został wpisany do wykazu prac rządu. Resort aktywów państwowych zakłada, że Rada Ministrów przyjmie program do połowy roku.

16 kwietnia br. Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło wniosek o wpisanie do wykazu prac rządu programu transformacji sektora elektroenergetycznego. Zakłada on, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) trafią aktywa związane z wytwarzaniem energii z węgla od PGE, Tauronu i Enei – obecnie grupy te są właścicielami łącznie 70 bloków węglowych. Do NABE trafią też kopalnie węgla brunatnego, nie będzie tam natomiast kopalń węgla kamiennego.

O tym, że przygotowany w MAP program został wpisany do wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń poinformował w miniony wtorek podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji. W piątek informacja o wpisaniu programu do rządowego planu prac na najbliższe tygodnie znalazła się także w biuletynie informacji publicznej Kancelarii Premiera.

Jak informował wcześniej wiceminister Soboń, realizacja programu – po jego akceptacji przez Radę Ministrów – ma potrwać do końca 2022 r. Przyjęcie programu przez rząd będzie poprzedzało praktyczną separację aktywów węglowych poszczególnych grup energetycznych z udziałem Skarbu Państwa, oraz konsolidację tych aktywów w NABE. Ma to być spółka prawa handlowego w 100 proc. należąca do Skarbu Państwa, która przejmie węglowe aktywa wytwórcze z Polskiej Grupy Energetycznej, Tauronu Polska Energia oraz Grupy Enea. Wcześniej w każdej z tych spółek zostanie wskazana spółka, wokół której zintegrowane będą te aktywa przed przekazaniem do NABE.

Resort aktywów państwowych chce, by rozliczenie planowanej transakcji było poprzedzone wyceną i badaniem due diligence – chodzi m.in. o alokowanie długu i określenie wartości transakcji. Integratorem aktywów węglowych ma być PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która zacznie działać jako spółka – Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.

“Rolą NABE będzie zapewnienie niezbędnego bilansu mocy w systemie energetycznym, ograniczając się do niezbędnych inwestycji odtworzeniowych i stopniowego odstawiania jednostek węglowych wraz z postępującym przyrostem mocy ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne kraju. Tym samym wydzielenie aktywów węglowych pozwoli na przeprowadzenie kontrolowanej transformacji energetycznej” – wskazuje MAP w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie.

“Wydzielenie aktywów wytwórczych do osobnego podmiotu pozwoli ograniczyć ryzyko regulacyjne i klimatyczne spółek sektora elektroenergetycznego. Istotnie zwiększy to potencjał spółek do inwestowania m.in. w nowe elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne, gazowe oraz magazyny energii, poprzez uzyskanie dostępu do szerszej i atrakcyjniejszej oferty instytucji finansowych, niedostępnej dla przedsiębiorstw obarczonym tzw. śladem węglowym” – tłumaczy resort aktywów.

Większe możliwości pozyskania finansowania dłużnego na możliwe najkorzystniejszych warunkach (m.in. zielone obligacje, obligacje w formule ESG) mają sprzyjać przyśpieszeniu realizacji projektów inwestycyjnych, co – jak wskazuje MAP – będzie miało istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

NABE będzie ma realizować inwestycje utrzymaniowe i modernizacyjne niezbędne do utrzymania sprawności eksploatowanych bloków węglowych. “Tym samym będzie gwarantem bezpiecznej i zrównoważonej transformacji ze względu na dostarczanie mocy niezbędnej do bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wraz z podłączaniem do KSE nowych nisko lub zeroemisyjnych źródeł wytwórczych, NABE będzie wycofywało z użytkowania eksploatowane bloki węglowe” – podał resort aktywów.

Ministerstwo zakłada, że NABE będzie korzystać z pomocy publicznej. “Szczegółowe rozwiązania dotyczące mechanizmu wsparcia będą przedmiotem oddzielnych regulacji i – ze względu na ograniczenia wynikające z europejskich przepisów dotyczących funkcjonowania rynku wewnętrznego – będą musiały zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską” – informuje resort, przedstawiając istotę rozwiązań ujętych w projekcie.

Czytaj więcej

Skomentuj