Projekt Blue Bridge to przedsięwzięcie, które realizują Wodociągi Płockie, PKN Orlen i firma Krevox (Europejskie Centrum Ekologiczne). Dzięki Blue Bridge pobór wody z Wisły na potrzeby Orlenu ma być zmniejszony o 25 proc. Koncern właśnie podpisał umowę z Wodami Polskimi dotyczącą budowy instalacji uzdatniania ścieków z miejskiej oczyszczalni i ponownego ich wykorzystania.

Projekt Blue Bridge zakłada dodatkowe doczyszczenie ścieków z oczyszczalni Wodociągów Płockich, dzięki czemu mają one osiągnąć parametry odpowiadające parametrom wody. Doczyszczone ścieki powędrują pięciokilometrowym rurociągiem do zakładu produkcyjnego Orlenu, po czym zostaną wykorzystane w procesach technologicznych. Dzięki temu aż o jedną czwartą ma spaść pobór wody z Wisły przez koncern.

Badania pilotażowe

Aktualnie powstaje koncepcja programowo-przestrzenna przedsięwzięcia. Wykonane zostaną również badania na stacji pilotażowej, a ich wyniki będą podstawą do opracowania samego projektu instalacji uzdatniania oczyszczonych ścieków. Procesy zachodzące w instalacji mają zapewnić bezpieczny transport odzyskanej wody do ujęcia Orlenu.

Woda w obiegu zamkniętym

Dzięki realizacji projektu Blue Bridge Płock – w symbiozie z przemysłem – jako pierwsze miasto w Polsce będzie mógł poszczycić się zamkniętym obiegiem wody.

– Projekt gospodarki obiegu zamkniętego wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu, a korzyści z jego realizacji są oczywiste – mówi Krzysztof Woś, prezes PGW Wody Polskie.

Realizacja projektu Blue Bridge ma też służyć poprawie bioróżnorodności i atrakcyjności terenów nad Wisłą, a także zmniejszeniu śladu wodnego i środowiskowego w Płocku.

Czytaj więcej

Skomentuj