Obecnie smart city to nie tylko koncepcja, ale realnie funkcjonujące technologie wdrażane na całym świecie w miastach, gdzie inteligentne zarządzanie przynosi korzyści zarówno mieszkańcom, jak i środowisku. Wzorem do naśladowania powinny być dwa francuskie miasta Lyon i Grenoble, które realizują zaawansowany technologicznie projekt energetyczny GreenLys.

GreenLys to innowacyjny projekt rozwoju inteligentnych sieci (smart grid) wdrażany w ramach koncepcji smart city, który wybrano do programu inwestycyjnego prowadzonego przez francuskie Ministerstwo Środowiska i francuską Agencję Zarządzania Energią. GreenLys jako pilotażowy projekt ma za zadanie przetestować i zademonstrować działanie inteligentnej sieci, jako całości, przy udziale wszystkich podmiotów zaangażowanych w system energetyczny od producenta energii po końcowego odbiorcę (mieszkańców, użytkowników elektrycznych aut itp.). Do realizacji projektu wybrano dwa francuskie miasta: Lyon oraz położone u podnóża francuskich Alp Grenoble.

Inicjatorem projektu było konsorcjum firm działających w branży energetycznej w skład, którego weszły: ER DF, GEG, GDF Suez, Schneider Electric i Grenoble INP. Zrzeszone w konsorcjum firmy mogły zastosować wszystkie posiadane przez siebie rozwiązania i pokazać na przykładzie, jak można stworzyć inteligentne, zrównoważone i efektywne energetycznie miasto.

Na realizacją projektu w latach 2012-2016 przeznaczone zostanie łącznie 40 mln euro, z czego 9,6 mln będzie pochodzić od Agencji Zarządzania Energią, jako część inwestycji w program.

Sprawdzony model biznesowy

Celem projektu jest rozpowszechnienie innowacyjnych rozwiązań typu smart grid –inteligentne sieci elektroenergetyczne i pokazanie ich wpływu na funkcjonowanie miasta. Projekt ma również pokazać, że inteligentne miasto to sprawdzony model biznesowy, w którym aktywny udział biorą również konsumenci. Ponadto jego celem jest:

 • ocena kosztów wdrożenia rozwiązań dla inteligentnego miasta w stosunku do uzyskanych oszczędności i efektywności energetycznej oraz zidentyfikowanie korzyści dla producentów energii, zarządców sieci energetycznej, dostawców, konsumentów, jak i dla całej społeczności;
 • zabezpieczenie dostaw energii dla konsumentów oraz dostarczenie narzędzi do łatwego zarządzania jej zużyciem;
 • stworzenie systemu zbierania dokładnych danych o funkcjonowaniu sieci przesyłowych w celu zwiększenia ich efektywności, zmniejszenia strat energii oraz planowania ich rozwoju, jak również prowadzenia badań na pełną skalę z udziałem wszystkich konsumentów;
 • stworzenie systemu informatycznego optymalizującego zużycie energii i pozwalającego każdemu konsumentowi kontrolować to zużycie;
 • poprawa przewidywalności zdecentralizowanego wytwarzania i zużycia w lokalnej sieci energii;
 • upowszechnienie i promocja nowych źródeł wytwarzania energii;
 • zaangażowanie konsumentów w efektywniejsze wykorzystanie energii a przez to zmniejszenie jej zużycia;
 • instalacja inteligentnych liczników i podłączenie ich do systemu GreenLys.

Realizacja projektu

Pierwszym etapem projektu była instalacja inteligentnego opomiarowania w formie liczników. Do tego celu wytypowanych zostało tysiąc gospodarstw domowych i 40 obiektów komercyjnych, które zostały uczestnikami eksperymentu. Dodatkowo zainstalowane zostały specjalne boksy, których zadaniem było monitorowanie i optymalizacja zużycia energii elektrycznej w stosunku do zakładu produkcyjnego. Wszystko to wraz z systemem informatycznym stworzyło dwie tzw. platformy energetyczne, na które złożyła się instalacja dodatkowych urządzeń, do których należały m.in:

 • urządzenia do kontrolowania przerw w produkcji i dostarczania energii, które umożliwiają załączanie zasilania z innych źródeł energii, takich jak: ogniwa fotowoltaiczne, turbiny czy elektrociepłownie;
 • dodatkowy sprzęt pozwalający, na podstawie danych przesyłanych z inteligentnych liczników i innowacyjnych czujników zainstalowanych na podstacjach rozdzielczych kontrolować stan i zachowanie sieci w czasie rzeczywistym jak i z opóźnieniem;
 • stacje do ładowania samochodów elektrycznych, w tym szybkiego ładowania;
 • urządzenia do automatycznej rekonfiguracji sieci;
 • dodatkowe wyposażenie w sieci SN/nn do kontrolowania stanu i zachowania sieci
  w czasie rzeczywistym.

Realne korzyści

Realizacja tak dużego projektu stwarza realne korzyści dla wszystkich uczestników systemu energetycznego. W przypadku projektu GreenLys są one zdefiniowane dla każdego z uczestników.

Dzięki GreenLys wprowadzone zostaną przetestowane innowacyjne technologie pozwalające na lepsze zarządzanie bazą wytwarzania energii oraz poprawiające jakość energii. Powstaną również nowe usługi oraz indywidualne taryfy.

Inteligentne rozwiązania pozwalają managerom zarządzającym siecią na lepsze zdefiniowanie potrzeb konsumentów i dostosowanie zużycia energii do ich aktualnych potrzeb. Co więcej, możliwe jest zoptymalizowanie i integracja zdecentralizowanego wytwarzania energii, jak również lepsze zarządzanie inwestycjami w tym obszarze.

Z kolei każdy z konsumentów będzie mógł bardziej efektywnie zarządzać poborem energii, korzystając z rozwiązań komunikacyjnych (interfejs WWW, kontrola i monitoring, alarmy użytkowania, narzędzia doradztwa dla konsumentów).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj