Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej bierze udział w realizacji dwóch międzynarodowych projektów dot. energetyki wiatrowej w programie „Południowy Bałtyk”. Projekty te będą realizowane w latach 2010-2013.

„Morska Energetyka Wiatrowa w Regionie Południowego Bałtyku” (SOUTH BALTIC OFFER) jest projektem poświęconym głównie analizie możliwości rozwoju energetyki „offshore” w naszym regionie Bałtyku, wymianie doświadczeń z krajami rozwijającymi ten rodzaj energetyki oraz zaproponowaniu kierunków działań usuwających bariery hamujące rozwój morskiej energetyki wiatrowej. W projekcie uczestniczą partnerzy z Niemiec, Szwecji, Danii, Litwy i Polski z 10 instytucji i organizacji.

„Energetyka Wiatrowa w Regionie Bałtyku – rozwinięcie” (WEBSR 2) jest kontynuacją projektu „Energetyka Wiatrowa w Regionie Bałtyku” (WIND ENERGY IN THE BSR), który był realizowany w latach 2003-2005 w ramach programu Interreg IIIb. Projekt ten jest poświęcony między innymi problemom związanym z energetyką wiatrową w aspektach prawnych i ekonomicznych zarówno na etapie planowania, jak i podczas budowy oraz eksploatacji farm wiatrowych, analizie technicznych możliwości magazynowania energii wyprodukowanej przez farmy wiatrowe oraz wymianie doświadczeń pomiędzy krajami Regionu Południowego Bałtyku i sformułowaniu propozycji przyszłościowych rozwiązań. Projekt realizowany jest w Niemczech, Szwecji, na Litwie i w Polsce przez 11 instytucji i organizacji.

źródło: ptew.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj