W gminie Prostki (woj. warmińsko-mazurskie) otwarto trwającą prawie dwa lata inwestycję z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Za ponad 5,7 mln złotych, w tym 3 mln dofinansowania z UE, wybudowano 13,5 km kanalizacji sanitarnej oraz 11,5 km wodociągu.

Począwszy od roku 2013 do oczyszczalni w Prostach trafią także ścieki dostarczone siecią kanalizacyjną od nowo podłączonych mieszkańców z miejscowości Prostki i Bogusze oraz z nowych skanalizowanych miejscowości: Ostrokół i Lipińskie Małe (w sumie 651 osób).

– Przepustowość istniejącej oczyszczalni w Prostkach, do której trafiają ścieki od nowych użytkowników, podłączając do nowej sieci jest niewystarczająca, dlatego złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu nowy wniosek, tym razem bardzo skupiając się na rozbudowie i modernizacji starej technologicznie oczyszczalni oraz remoncie pięciu przepompowni ścieków. Cieszymy się, że udało nam się sięgnąć po raz drugi po pomoc finansową i nastąpi kontynuacja prac z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Prostki – mówi Bożena Bagan, wójt gminy.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj