Flagi „Solidarności” i biało-niebieskie na masztach, na ogrodzeniu bannery z napisami „protest”, „Wody Polskie wpuszczają nas w kanał”, „Nie chcemy upadłości branży wodno-kanalizacyjnej” oraz flagi przymocowane do samochodów. Tak wygląda dziś siedziba spółki Aquanet w Poznaniu.

Protest związkowców z przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych rozpoczął się dziś w Wielkopolsce. Domagają się od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmian obowiązujących taryf. Region Wielkopolska NSZZ “Solidarność” i Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych województwa wielkopolskiego oraz organizacje działające w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych podjęły decyzję o oflagowaniu budynków firm. Protesty zaczęły się dziś m. in. w Kościanie i Ostrowie Wlkp.

Przeciwko działaniom regulatora

Ma to być forma protestu przeciwko działaniom państwowego gospodarstwa Wody Polskie, które negatywnie rozpatruje wnioski spółek wodno-kanalizacyjnych o zmianę taryfy. Sytuacja ta może w najbliższym czasie doprowadzić do utraty płynności finansowej spółek wod-kan.

Rosnące koszty

Waloryzacja taryf, o którą wnioskują związkowcy, oznacza podwyżkę cen za wodę i odbiór ścieków w wysokości uwzględniającej wzrost kosztów jakie ponoszą spółki.

Związkowcy domagają się szybkiego odblokowania procedury zmieniającej taryfy zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nad procedowaniem wniosków o nowe taryfy, które uwzględniać będą uzasadnione koszty.


Akcja protestacyjna w Wodkan PWiK S.A. w Ostrowie Wlkp.


 

Czytaj więcej

Skomentuj