Zakończyły się już prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w osiedlach Częstocice, Gutwin i Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Realizowana od 3 lat przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. inwestycja w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap I”, wchodzi w fazę końcową. Do chwili obecnej przebudowano magistralę wodociągową, wybudowano 25 km kanałów sanitarnych, 5 sieciowych i 7 przydomowych przepompowni ścieków.

Nie odtworzono jeszcze nawierzchni rozkopanych dróg, gdyż ciągle trwa budowa przykanalików odprowadzających ścieki sanitarne z posesji usytuowanych w ulicach objętych tym zadaniem. – Prace prowadzone w ramach inwestycji mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców i usprawnienie całego systemu odbierania oraz oczyszczania ścieków w sposób zgodny z unijnymi standardami. Wybudowaliśmy kanalizację na osiedlach z zabudową jednorodzinną, gdzie wreszcie po kilkudziesięciu latach mieszkańcy mają możliwość podłączenia się do miejskiej kanalizacji. Wpłynie to korzystnie na domowy budżet, gdyż koszt odbioru ścieków siecią kanalizacji sanitarnej jest niewspółmiernie niższy niż wypompowywanie szamb wozem asenizacyjnym. Apeluję więc do mieszkańców o podłączanie się do wybudowanych już kanałów sanitarnych – powiedział prezydent miasta Jarosław Wilczyński. Docelowe odtworzenia nawierzchni będą realizowane sukcesywnie, w miarę postępujących prac przy budowie przykanalików. Zakończenie tego etapu zadania zaplanowano na III kwartał 2013 roku.

Dobiega również końca przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Dotychczas wykonano i przekazano do rozruchu nowe obiekty technologiczne – komorę fermentacyjną, stacje zagęszczania i odwadniania osadów. Zakończono także modernizację większości istniejących obiektów w tym pompowni, osadników, piaskowników pionowych, zagęszczaczy grawitacyjnych. – Dzięki oszczędnościom uzyskanym po przeprowadzonych przetargach planujemy rozszerzenie Projektu o budowę trzeciego bioreaktora oraz odcinków kanałów w ulicach Pogodnej, Świętokrzyskiej, Denkowskiej, Traugutta i Osadowej. Zapewni to odbiór docelowej ilości ścieków, powstających po skanalizowaniu całej aglomeracji Ostrowiec Św., do której oprócz naszego miasta zaliczane są również Gminy Bodzechów, Ćmielów oraz części gminy Kunów – poinformował Zdzisław Foremniak prezes MWiK Sp. z o.o.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap I” należy do największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach w mieście. Inwestorem jest spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Podstawowym źródłem finansowania projektu są środki pochodzące z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności).

Jego całkowity koszt to 71 milionów 330 tysięcy złotych. Dofinansowanie wynosi 42,5 miliona złotych. Projekt przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 25 km w osiedlach Gutwin, Częstocice i Koszary, przebudowę oczyszczalni ścieków i budowę pierwszego etapu magistrali wodociągowej o długości ok. 2 km (od ujęcia wody „Kąty Denkowskie” do ul. Samsonowicza). 

źródło: um.ostrowiec.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj