Dalkia Polska rozpoczyna, w należących do niej elektrociepłowniach w Łodzi i w Poznaniu, prace konwersji 2 kotłów węglowych na kotły dedykowane w 100% do spalania biomasy.

To największy projekt spalania biomasy w Grupie Dalkia, a także pierwsza tak duża modernizacja elektrociepłowni w Polsce. Nakłady inwestycyjne mają osiągnąć poziom około 70 milionów euro. Około 600 000 ton biomasy, w 80% pochodzenia leśnego, będzie spalanych po zakończeniu konwersji kotłów, to jest pod koniec roku 2011. Projekt pozwoli na uniknięcie emisji 460 000 ton CO2 rocznie.

Dzięki rozpoczynającej się konwersji Dalkia Polska chce już w roku 2012 przekroczyć 15% próg wykorzystania OZE, wyznaczony na rok 2020 w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”.

Przez okres 18 miesięcy trwania robót będzie jednocześnie tworzony system zaopatrzenia w biomasę. Większość paliwa dostarczana będzie przez dostawców zewnętrznych, a część będzie pochodzić z 2000 ha plantacji roślin energetycznych, jakie Dalkia Polska prowadzi od kilku już lat w okolicach Poznania i Elbląga. W tej chwili całkowita ilość niezbędnego paliwa została zakontraktowana.

Elektrociepłownie, w których będzie spalana biomasa należą one do spółek Dalkia Poznań ZEC i Dalkia Łódź. Będą zasilać krajową sieć energetyczną w energię oraz dostarczać ciepło do 700 000 mieszkańców będących użytkownikami sieci ciepłowniczej w Łodzi i w Poznaniu.

Od dwóch lat elektrociepłownie poznańska i łódzka współspalają biomasę i węgiel, udział biomasy w wysokości 10 %, w tym procesie generuje 3% zielonej energii elektrycznej.

Grupa Dalkia posiada na terenie całego świata 176 instalacji spalania biomasy, których łączna moc wynosi 3135 MW termicznych i 664 MW elektrycznych, a które spalają 1,8 mln ton biomasy. Celem grupy do roku 2020 jest osiągnięcie sześciokrotnie większych wyników. We Francji Dalkia jest pierwszym operatorem ciepłowni opalanych drewnem energetycznym.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj