Nawet pięć tys. zł grzywny grozi mieszkance Gniezna, która spalała w domowym piecu zakazane odpady. Sprawa trafiła do sądu za sprawą strażników miejskich, którzy podczas kontroli pobrali próbki popiołu z paleniska i wysłali je do ekspertyzy.

Kilka tygodni temu, podczas interwencji w budynku przy ul. Strumykowej 10 w Gnieźnie, strażnicy miejscy skontrolowali cztery mieszkania, w których mogło dochodzić do palenia śmieciami w domowych piecach.

Kontrola wykazała, że w trzech mieszkaniach spalano odpady w piecach. Właścicieli mieszkań ukarano mandatami z art. 191 Ustawy o odpadach. W jednym przypadku, mimo że w palenisku znaleziono odpady, właścicielka nie przyznała się do winy i nie przyjęła mandatu.

Strażnicy miejscy pobrali próbki paleniskowe do specjalnego wiaderka, które przesłano do badań do certyfikowanego laboratorium w Jastrzębiu Zdroju. Otrzymana ekspertyza próbek potwierdziła termiczne przekształcanie (spalanie) niedozwolonych substancji w piecu, z którego została pobrana próbka.

Straż miejska zdecydowało o skierowaniu skierowaniu sprawy do sądu, bo był to przypadek “recydywy”. W tym mieszkaniu już trzykrotnie stwierdzono spalania odpadów. Strażnicy byli jednak pobłażliwi. Dwa razy pouczyli właścicielkę, raz ukarali ją niewysokim mandatem. Teraz jednak sprawa jest poważniejsza, bo w sądzie grozi jej grzywna w wysokości do 5 tys. zł oraz zwrot kosztów badania próbek jakie poniósł Urząd Miejski w Gnieźnie. Badanie kosztowało 603 zł. W tym wypadku w piecu znaleziono płyty lakierowane i laminowane.

Tylko w styczniu 2019 r. Straż Miejska w Gnieźnie przeprowadziła 92 interwencje dotyczące podejrzenia spalania niedozwolonych odpadów, w 16 przypadkach zostało to potwierdzone, 12 sprawców ukarano mandatami na kwotę 2450 zł, skierowano też dwa wnioski o ukaranie do sądu, a dwie osoby pouczono.

W październiku strażnicy kontrolowali firmę branży samochodowej. Okazało się, że jej właściciel zezwolił na spalanie odpadów poremontowych w kotle grzewczym, a poza tym nie posiadał pojemnika na śmieci i umowy na wywóz odpadów.

W przypadku jednego mieszkańca skierowano do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 225 kk za odmowę wpuszczenia strażników miejskich na kontrolę. Straż miejska w Gnieźnie otrzymuje każdego dnia od kilku do kilkunastu zgłoszeń dotyczących podejrzenia palenia śmieciami w domowych piecach.

Czytaj więcej

Skomentuj