Wpuściła do mieszkania mężczyznę, który podawał się za pracownika wodociągów. Kiedy razem z nim sprawdzała instalację wodną, towarzyszka oszusta plądrowała mieszkanie. Firmy wod-kan ostrzegają swoich klientów przed takimi sytuacjami.

Do zdarzenia doszło niedawno w Skarżysku. Ofiarą oszustwa i kradzieży padła 90-letnia kobieta. Ale podobne sytuacje zdarzają się również w innych miastach. Dlatego przedsiębiorstwa wodociągowe ostrzegają przed oszustami, którzy mogą próbować wejść do domów pod pozorem sprawdzania instalacji wodnej lub jakości wody.

Zgodnie z przepisami, wodociągi odpowiadają za jakość dostarczanej zimnej wody z sieci wodociągowej do wodomierza głównego, natomiast za stan i prawidłową eksploatację dalszego odcinka instalacji czy przyłącza za wodomierzem odpowiada administrator lub właściciel.

Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych są uprawnieni do kontroli przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym włącznie. Osoby reprezentujące zakład posiadają prawo do wstępu na teren nieruchomości po okazaniu legitymacji służbowej. Poruszają się oznakowanymi samochodami z logo przedsiębiorstwa i herbem miasta, a ubrani są ubrania robocze.

Pracownicy pogotowia wodno-kanalizacyjnego posiadają pełen ubiór roboczy, a osoby odczytujące wodomierze noszą zawsze strój firmowy. Zawsze mają ze sobą legitymację służbową.

Przedsiębiorstwa wod-kan radzą, by w razie wątpliwości zadzwonić pod bezpłatny numer pogotowia wodno-kanalizacyjnego i zapytać, czy osoba, która przyszła do nas z wizytą, jest pracownikiem wodociągów.

Źródło: echodnia.eu

Czytaj więcej

Skomentuj