2 grudnia w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie zespołu przygotowującego inwestycję „Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Przemyślu”. Samorząd chce zrealizować tę inwestycję w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

W trakcie spotkania dokonano otwarcia kopert zawierających wnioski o zawarcie koncesji potrzebnej dla realizacji tego przedsięwzięcia. Na ogłoszenie prasowe odpowiedziały trzy podmioty zainteresowane udziałem w inwestycji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Teraz wnioski zostaną poddane badaniu i sprawdzeniu pod względem formalno-prawnym.

Planowany zakład powstanie w sąsiedztwie działającego od kilku lat przemyskiego składowiska odpadów. Budowa zkładu pozwoli na jego dłuższą eksploatację składowiska. Do zadań koncesjonariusza należeć będą zaprojektowanie i budowa instalacji umożliwiającej przetwarzanie odpadów, głównie z sektora komunalnego. Sortowania przyjmować będzie odpady, pochodzące nie tylko z Przemyśla, ale też z okolicznych gmin. Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 20 mln zł.

źródło: przemysl.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj