Polskie gminy potrzebują rzetelnie realizowanych inwestycji energetyki wiatrowej – piszą do rządu Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej i Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej, apelując o uchylenie „szkodliwej dla środowiska i samorządów reguły 10H”.

ZGWRP, SGPEO oraz PSEW przyjęli wspólne stanowisko, w którym apelują do rządu o zmianę przepisów art. 4 ustawy z 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

W ich opinii aktualne przepisy blokują takie inwestycje. Jedną z najbardziej szkodliwych okazała się tzw. regulacja odległościowa, wprowadzająca wymóg zachowania minimalnej odległości elektrowni wiatrowych na poziomie dziesięciokrotności całkowitej wysokości urządzenia od zabudowy oraz wybranych form przyrody (tzw. reguła 10H).

“Od 2016 r. skala rocznych przyrostów mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych dotkliwie spadła. Tempo przyrostu nowych mocy spadło kilkudziesięciokrotnie od czasu rozpoczęcia obowiązywania nowych przepisów. W latach 2015-2016 zainstalowano 1225,38 MW nowych mocy, zaś w kolejnych spadły one do ok. 15 MW rocznie (dane za 2018 r.). Obrazuje to realną i całkowitą blokadę inwestycyjną dla nowych projektów opartych na nowoczesnych turbinach” – stwierdzają ZGW RP, SGPEO i PSEW.

Co prawda w najbliższym czasie realizowane będą projekty o łącznej mocy ok. 3 500 MW, które wygrały grudniowe aukcje, lecz są one oparte o pozwolenia wydane jeszcze przed wejściem w życie ustawy odległościowej.

Dlatego inicjatorzy apelują o pilne porzucenie regulacji odległościowej na tych terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką możliwość i odblokowanie krajowego potencjału wytwórczego, choć spektakularnych przyrostów nowych mocy nie należy spodziewać się od razu, ponieważ proces przygotowania takich inwestycji w krajowych warunkach trwa zwykle od 3 do 5 lat.

Jak przyznają inicjatorzy apelu, faktem jest, że w przeszłości niektóre projekty nie były realizowane z wykorzystaniem najlepszych praktyk, a tym samym budziły obawy i zastrzeżenia lokalnych społeczności.

Dlatego sektor energetyki wiatrowej, wspólnie z największymi organizacjami samorządowymi oraz reprezentacją sektora bankowego, wypracowali Kodeks Dobrych Praktyk. W dokumencie tym zawarto szereg praktycznych narzędzi dla samorządowców, których wykorzystanie ma na celu optymalne dla lokalnych mieszkańców rozwiązania w zakresie skali i rodzaju aktywności inwestora w ich gminie. Ta współpraca samorządu z mieszkańcami ma na celu zagwarantowanie, by każda nowa inwestycja wiatrowa cieszyła się akceptacją lokalnej społeczności i działała na jej korzyść.

Możliwość zmiany w zakresie reguły 10H zapowiedział niedawno powołany rządowy pełnomomocnik ds OZE Ireneusz Zyska.

Czytaj więcej

Skomentuj